archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Estonia :: Nordkalk
  AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT List of other countries Click map or link below Finland Sweden Norway Russia Estonia Lithuania Germany Poland Ukraine Kurevere Kurevere Nordkalk AS Rakke Rakke Nordkalk AS 372 32 60720 Vasalemma Vasalemma Nordkalk AS 372 326

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1138 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Lithuania :: Nordkalk
  PRODUKTY OCHRONA RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT List of other countries Click map or link below Finland Sweden Norway Russia Estonia Lithuania Germany Poland Ukraine Siauliai Siauliai Nordkalk AB 370 41 521 786 Lithuania Siauliai Nordkalk

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1139 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Germany :: Nordkalk
  OCHRONA RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT List of other countries Click map or link below Finland Sweden Norway Russia Estonia Lithuania Germany Poland Ukraine Lübeck Lübeck Nordkalk GmbH 49 451 30 09 38 0 Germany Lübeck

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1140 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Nordkalk w Polsce (lokalizacje i mapa) :: Nordkalk
  countries Click map or link below Finland Sweden Norway Russia Estonia Lithuania Germany Poland Ukraine Kraków Kraków Nordkalk Sp z o o 48 12 428 65 80 Miedzianka Miedzianka Nordkalk Sp z o o 48 41 30 60 167 S awno S awno Nordkalk Sp z o o 48 44 755 00 03 Szczecin Szczecin Nordkalk Sp z o o 48 91 430 73 39 Wolica Wolica Nordkalk Sp z

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=649 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Miedzianka :: Nordkalk
  XIV wieku Za panowania Królowej Bony uruchomiono tu kopalni kruszców pocz tkowo wydobywano rud miedzi i st d nazwa miejscowo ci Miedzianka Eksploatacja rud miedzi trwa a z przerwami a do 1918 roku W roku 1905 Edmund Gajzler rozpocz wydobywanie i wypa wapna w zak adzie nosz cym nazw Wapienniki i Kamienio omy w Jaworzni W roku 1949 zak ad zosta znacjonalizowany a nast pnie 1952 r w czony do Kieleckich Zak adów Przemys u Wapienniczego 1 stycznia 1957 roku powsta a nowoczesna jak na ówczesne czasy kopalnia odkrywkowa Ostrówka W toku przemian w 1971 roku w wyniku po czenia Kopalni Ostrówka oraz KZPW powsta y Kieleckie Zak ady Przemys u Wapienniczego w Miedziance funkcjonowa y one jako przedsi biorstwo pa stwowe do 1997 roku a nast pnie zosta y przekszta cone w jednoosobow Spó k Skarbu Pa stwa 12 grudnia 2000 roku fi ski inwestor Nordkalk Oy Ab wykupi wi kszo ciowy pakiet udzia ów w spó ce i rozpocz dzia alno pod szyldem Nordkalk Miedzianka S A realizuj c szeroko zakrojony plan kompleksowej modernizacji Zak adu W dniu 1 marca 2005 roku Nordkalk Miedzianka S A wesz a do struktury Nordkalk Sp z o o Baz surowcow Zak

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1107 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Wolica :: Nordkalk
  40 02 Z o e w Wolicy sta o si w asno ci Nordkalk w 2000 roku W a nie w Wolicy zosta a uruchomiona nowoczesna przemia owania kamiennia wapiennego analogiczna do tej jak dysponuje Zak ad w Szczecinie Baz surowcow Zak adu Wolica stanowi z o e jurajskie Wydobywany wapie charakteryzuje si du reaktywno ci Przemia ownia produkuje równie m czki na bazie dewo skiego kamienia dostarczanego z Zak

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1105 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Szczecin :: Nordkalk
  zosta od podstaw wybudowany przez Nordkalk Prace prowadzone na trudnym bagnistym terenie szczeci skiego portu trwa y nieca y rok Przemia ownia zosta a uruchomiona wiosn 2000 roku Obecnie jest to jeden z najnowocze niejszych tego typu zak adów w Europie Proces produkcyjny jest skomputeryzowany zautomatyzowany i poddawany sta emu monitoringowi Zmiany w procesie s wprowadzane na bie co co pozwala uzyska sta o parametrów produktu ko cowego Produkt jest

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1109 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Krakow :: Nordkalk
  Budownictwo Hutnictwo Rolnictwo Cukrownictwo Energetyka Szklarstwo Dyrektorzy Zak adów Dzia Marketingu Dzia Zakupów Dzia Ksi gowo ci Nordkalk na wiecie mapa i lokalizacje Siedziba Spó ki Nordkalk Sp z o o Siedziba Spó ki pl Na Groblach 21 31 101 Kraków tel 012 428 65 80 fax 012 429 50 05 Siedziba Spó ki Nordkalk Sp z o o znajduje si w centrum Krakowa w pobli u Wawelu powrót do

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1106 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •