archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kreda pastewna :: Nordkalk
  zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Kreda pastewna Wap jest pierwiastkiem niezb dnym do prawid owego wzrostu i utrzymania struktury uk adu szkieletowego zwierz t odgrywa tak e wa n rol w utrzymaniu w zdrowiu ca ego organizmu Kredy pastewne Nordkalk s stosowane jako sk adniki mieszanki do produkcji pasz oraz pasz gotowych dla byd a drobiu i trzody chlewnej Podlegaj ostrym re imom kontroli w ramach procedur GMP HACCP oraz okresowym kontrolom lokalnych urz dów weterynaryjnych Drogownictwo Kruszywa Ma czki Budownictwo Kruszywa Ma czki Hutnictwo Inne ga zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Micha Wojciak Kierownik Sprzeda y Sektora Rolniczego Tel 48 693 33 80 22 Tel Roman B aszyk Przedstawiciel Regionalny Rolnictwo Polska Po udniowo Zachodnia Tel 48 607 27 88 79 Tel Piotr Makiej Przedstawiciel Regionalny Rolnictwo Polska Pó nocno Zachodnia Tel 48 695 60 55 05 Tel Roman Rutkowski Przedstawiciel Regionalny Rolnictwo

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2363 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Energetyka :: Nordkalk
  kopalnych jak i w trakcie spalania odpadów emitowane s do atmosfery zanieczyszczenia powoduj ce zakwaszenie rodowiska naturalnego Wyroby bazuj ce na kamieniu wapiennym s obecnie najcz ciej stosowanymi sorbentami pozwalaj cymi na absorpcj zwi zków siarki chloru i fluoru z gazów spalinowych powstaj cych w czasie ró nych procesów spalania Sorbenty Nordkalk Electra charakteryzuj ce si wysok reaktywno ci stosowane w mokrych instalacjach odsiarczania spalin a tak e w kot

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2347 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Produkty na bazie kamienia wapiennego :: Nordkalk
  której wykonywane s sztu ce W produkcji papieru na potrzeby gazet oraz kartonów na mleko wykorzystywana jest oczyszczona forma kamienia wapiennego W tym sektorze przemys u wapie znajduje zastosowanie jako wype niacz a tak e wykorzystywany jest na potrzeby powlekania Niemal po owa wysokiej jako ci poligraficznego papieru powlekanego mo e sk ada si z minera ów W procesie produkcji cukru wapno absorbuje ró nego rodzaju zanieczyszczenia W sk adzie szk a blisko jedn trzeci stanowi kamie wapienny Wap potrzebny jest te zwierz tom hodowlanym m in krowom do rozwoju ko ci i systemu nerwowego To przecie krowy daj mleko b d ce podstaw nabia u Wap dodawany do pasz uzyskiwany jest z najczystszej formy kamienia wapiennego Wollastonit wzmacnia odporno plastiku na uderzenia Zbo a i ro liny rosn lepiej w glebie o odpowiedniej zawarto ci wapna jako e ten minera redukuje kwa no pod o a oraz uwalnia substancje od ywcze niezb dne do rozwoju ro lin Jajko nie mia oby skorupki gdyby podawana kurom karma nie zawiera a wapnia Kamie wapienny naturalny produkt oczyszczaj cy Kamie wapienny to w glanowa ska a osadowa zbudowana g ównie z kalcytu czyli w glanu wapnia CaCO 3 Czysty wapie zawiera od

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2348 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Karty produktów :: Nordkalk
  NORDKALK DROGAR 0 4 NORDKLAK DROGAR 0 8 NORDKALK DROGAR 2 8 NORDKALK DROGAR 4 8 NORDKALK DROGAR 5 6 11 2 NORDKALK DROGAR 8 16 NORDKALK DROGAR 11 2 16 NORDKALK DROGAR 16 22 4 NORDKALK DROGAR 11 2 31 5 NORDKALK DROGAR 0 31 5S KA11 NORDKALK DROGAR 0 31 5S KA17 NORDKALK DROGAR 0 63S NORDKALK DROGAR 4 31 5 NORDKALK DROGAR 31 5 63 NORDKALK DROGOWA

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2349 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Karty charakterystyki :: Nordkalk
  RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT Nordkalk Kamie wapienny podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska Produkty Drogownictwo Kruszywa Ma czki Budownictwo Kruszywa Ma czki Hutnictwo Inne ga zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Karty charakterystyki Dolomit

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2088 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Rekrutacja :: Nordkalk
  podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska PRACA W NORDKALK Rekrutacja Aktualne oferty pracy Dzia Personalny kontakt Nordkalk Poland PRACA W NORDKALK Rekrutacja Rekrutacja Jeste my firm któr charakteryzuje dynamizmem we wszystkich obszarach dzia alno ci Zatrudnianie nowych osób traktujemy jako inwestycje w przysz o Intensywny rozwój powoduje e poszukujemy ludzi pe nych inicjatywy lubi cych wyzwania otwartych na zmiany ludzi dla których rozwój osobisty jest spraw

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=607 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Aktualne oferty pracy :: Nordkalk
  PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT Nordkalk Kamie wapienny podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska PRACA W NORDKALK Rekrutacja Aktualne oferty pracy Dzia Personalny kontakt Nordkalk Poland PRACA W NORDKALK Aktualne oferty pracy Aktualne

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=609 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dział Personalny - kontakt :: Nordkalk
  OCHRONA RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT Nordkalk Kamie wapienny podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska PRACA W NORDKALK Rekrutacja Aktualne oferty pracy Dzia Personalny kontakt Nordkalk Poland PRACA W NORDKALK Dzia Personalny kontakt Dzia Personalny kontakt Nordkalk Sp z o o pl Na Groblach 21 31 101 Kraków tel 12 428 65 80 fax 12 429 50 05 personelinfo pl nordkalk com

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=611 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •