archive-de.com » DE » J » JAN-HARPSTEDT.DE

Total: 99

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Presse
  1236 27732 Delmenhorst Tel 04244 2380 E Mail info dhef de www jan harpstedt de Presse Fotos zu den Nikolausfahrten Anklicken des Fotos führt zum Download 13x18 cm 150 dpi
  http://www.jan-harpstedt.de/presse/xmasfotos.html (2016-05-01)


 • 175 Jahre Deutsche Eisenbahnen
  verlässt Bruchhausen Vilsen Lok PLETTENBERG des DEV in Bruchhausen Vilsen Bernd Furch DEV im Interview mit NDR I Andrang auf den T121 der DHE in Uenzen Der T121 der DHE in Syke Wismarer Schienenbus T2 der DGEG in Heiligenfelde Begegnung in Uenzen DHE T21 EVB VT 164 Rollbock Demonstration in Bruchhausen Vilsen Der Inselbahnzug des DEV in Bruchhausen Vilsen mit Gepäck wie vor 60 Jahren Versammlung der Wismarer in Bruchhausen
  http://www.jan-harpstedt.de/175Jahre/bruvi.html (2016-05-01)

 • 175 Jahre Deutsche Eisenbahnen
  zusammen Die Umbauwagen 4 5 der DHEF in Eystrup am Güterschuppen Die V 36 des DEV in Eystrup Der Doppelstockwagen des Vereins Lübecker Verkehrsfreunde in voller Länge in Eystrup Der Uerdinger Schienenbus Steuerwagen 117 der EVB ex VS 996 641 Der Triebwagen DT 504 der Verkehrsfreunde Lüneburg Dieselzug und historischer Büssing Omnibus in Eystrup Die V65 aus Bederkesa VGH Diesellok und V41 der Kleinbahn Leeste Das KLV 31 der DHEF
  http://www.jan-harpstedt.de/175Jahre/eystrup.html (2016-05-01)


 •  o Æv ñ çh ðM m4û¹ rÀ µm è ¹òå e óÑ øR Ôþ ªl ÝnÙÿZ A 6Ä Ôj2 a hÚÚEË ËÝðº RåÝ åUf7 7Ô åÌK ðóOËÆU üýÀE ÁLVâGÛîç ñ mÀI ¼BÆé9mÝïï Í É Mt Z Aö ü8 a x F wÒ½ì ¼Û óÒþµÃã 7Å ú WXi ½ é ü A Q8 g¼F mF Oxæ wë7þ dZÕ ÝU X È WÕÎ ZªÕ 0 j G ðÈ UÅ HÞ2 êÚñ ² 0 W ÂÙ 7 Rô¹ ÌÖûH¹ ÝÔÐ Öv9 A Uü  ½ v50 Á îó C Öíç J ÄpA3Þ þ wz1 Ìp8 5Óïë ÁÛ Dîoÿ È eÌD µ6 Û ì ß øø9Ð I8 À Ç ÔQ¾¼6 pù yq¹O6I 3 s¼Äw ÕZVµÉã j ¼ nøµ à Û y N N u ª t hÚ Æ Ü ä G À ðBÕ Y V ¾º ¼ Í ñÀÑ ç ÅúßGÒ f5 M Ù 0Ð ü j²áa ôãè Ò Z óáïÀ à A ný ñ ïù Òi6 ºeÊE A t ùñ Mw ÅÙÚU ÙÇ Å oÖáès a ÛÛÒëà  ¹ éq 2NïÉïÿ Ë7þ ÃOa qù GÏ ïZïû ÝÅo ÀÓ îû¾cB L a å L C ó Äö ó TAÄ õÛo Ñ åißJ M jº Ê F ÔÁm0 Çh Ê J Ë åü hC SönýÇî Ä ïÝn ûöò è ß ñ a ß Hï Ò í½ ï ý¼ Ð ïßO X N Ñ Àà 5 1 e Ó Ø ýû ïß ¾ïg º ú ü ö gë çýDï H 8 í gª ÁºÆ 2ÙðDÍæð mEñ HÂé mû äá ÿ ïw ߾߾GïÝìýú ÈAô3w ½ M7N sC äýÁ äÜ Â í Ûå a0b3 aDxÿéûöû Ûå û ïßb á Ö D  Ïx ½ ïÙz þ  ý¾ý ïß åÛ Ä î ˹ö K² ½ÞåÜ KúI s Üýg Ýb ÛI ZíÜG R ýø ö ù ýú 9Q ö ÿrî ÝâÀ ï û Âþs ϼ ½á ÂúÊr ôÓm 9 S É OcÞëv à W 5I ³ØIïI ¾ Þ ß z ïÀ Z æX x ö g û Å á ½ ìZÙ ½ûñ ýO ÙÖýû Þr c ¹ý9µÚ ö q ³öÖß ËÙRNÙû a ü û ½ Ìð î µí¾ïa ýû ìgw ÛíÜÿßµM Þý Ým ïÛí ëßN û ïI Þý â9ñ äî µØ ìüGíô ì Þïqùù ïÅ Q Ûïß iwx ßa ß ï ß ðE½ûznjdß þ ß y ½ 0IÝÙÈ ï ËÈ b O Æ ª ì ß tï à å Æ ³DU 3þÓß Éß Sß ß qù Âúø Óm Ä T ä Sv PLâ T vn E½ß Ù Ø â ÏÓ Ö û 3 KÒJ Whw FMæÈ xºi â¹ Ô¼í wâ Ýïß ýú fìï ï þ ÑM ì äI Õ²uÊyå x Xnb ü Pt Õ0Ð ê²áN Ôà üÆ 0ª ß O X wåè µ ß üO õ0 ñ ÆðC ò æw¼ ø ñ ûeÝïÏù 4 ä TEnb É x æX Ðõmû ½ãÞÙ65d Ù 5E q Y óp HÐ7 ÕþX àÓGê XÂôÝ ø u Ôø¼ p ñø 3ÏcB¹ Í ¼ ÍR t TêHy Ä ÉÒclÕfæÉ G¼ Q Ôn õ¼ ð½Ö sôëÛwâ ç üñp Á k ÖL Ò ºV 6ý¾ýû w g íù3 Í MñaÐ VÀÒ À x Þ Ø Ø0ìp 5ù ÿ æ XÊó ÀÌX Wµß 9Ýø T C O¾K ¼çÆn 6 A Äß ð ïß ýÖÇönïg ïT¹sU í7Ê C à³ R ºªK þÏÅ f¹Ï å G â Ý Äw Ðw û k Öpw Cì Æk Á òæ ÁY ïß ô ïß ýûð ôNÍ KÜ ÃÔ û îq â Ë ÃÇ1Ñá89 áè ù 3RÞéQ n O ½ø Âkq t Fgïò vã2ýåïÞG h ³ ÿÌ9ÇW þÛÿú S È N xíÏ ¾ ÿ o h Áp á ù Fé ñ ÿ ¾ sÄ Æøïh ½ó Gú oY ä ѹy¼ O D9 4 Çægcsý æ ùr ÍúÍ TEõB½KÞmüÌÌ ÛÖ Ø rÄnû WÀâ 0¾ r Ýéb Ð ¾ C Øäßj çÊ ßi zH ã N Nß æÝ ïÇ 7í îõßù9 Fä VO ù ½t Z ËGèB Û a3 B a ² g A ô à û Í e Óá ùQouõø å ÞÙ t ¹ âPÊÄ ² â å YØ ë T lC ¾ p ÀY P h ø ás Ï ú N Ë å ÍïÈ Ú½ ¹ríèËà O B F P H ôÍ ýw y îonû ¾Z wÝîÜ 2ww È w U ÉÄõ Û Èn H l6a Ú ù³S1b Å Ç NOÅ ü ÿ Ù3 ½òç ³ BfÚ Ð xD øÝÆ Á²k³mÊÅg ÿ6 àG i n ¼ àHé3 0â Ü V 8 ݵ V Ám ÐdH òÏiHH ð F æ ¼ VÇ ôà ÿ ww ùloÀ x I ð1î Øo é Îbñ âÓo Æx 8 A Ð S Ö ÂäÖ u µÅ2 V vsÐ Ç L 8 Þ è ýÞÒgñÜæ LÞk N 2² Lf oÒüû ñ Èl N úuùòÿñý þµ v ÖkIº U cz Fÿ zàp ÃÕ Mè þà 8 ÿÎãÞæÿ 8 IæÝÍ ² ÞïcEýz þOÀê Y ùÝ ç þ jü Ö xý O äÿ ã kZÎFO Á b kó Å Å ÿþ ïL s Ä1 ZÖäø û swû IÓ ò ü4 Q8yÖÚË ã Ä ÐÛWþ Âæ Ý Å Þà 1XiÑX è çÏd ² à AD Çó UÆT í  L î ÌZFÚ 8 ¹y Ù7c Ò W¾yÞ 6Oâ ñÜúð6b uÿB wiß Ü ú Ú ¾ô ÉÑ D ÝÖÉ åèQ8 àaè F aî ÿ õ S í འL ÅV P g 88 WÉnÕ Õx Öé c Ó amUT 5ÜÍÛ ß ú æÛ hK B Äx b 1S p ð ÄÿWð ½ Ö X y¾ Çd Ñ8âzý FwÄ wÇz ñ² Ìcÿû R55ÿ æðËý e5 g d é Â6Æ Ë ï7 ³Pª æ çÔ Q Vþ oäòJº j z íº EèT p VO l ÿ à F ¹ jP ø c û P ØQA ú ã fÊp Bz U Q UÓyx µÝü ã ðtN ¾ Ð ßDà ówo V9 øÜwçH¹ í ØmQH ì 3 H Aj õðS å ÏÍFª Ô ðY ¾jF³4 ¾Ú L bÔkÛ ØBPíû¼ f úiÓÿY¾ AV ö f ÿ ¼ ªlY 6W ª ôÓOØ ÍWÀþEíJ ¾Öh Nûl BßêJùÈ Önº ë 3ÑÿÊh ¼é ÆåõÒ¾¼ Ùõ ã ÃÝáéÊßÒ T é ãaÂqÌ ý uAç ëþ r ÝÝÝ y Ýþ 1 Û ¹ V àa1ïô kÁi9V³B wñ6 ñ æ Þî Ú þT TÌMò wØ ød¼½ ÌÇÔ unz¾í À ÍådþTL Yåã kRug Ö Z Ï R S q ý7 µwð ßÁº Z RËÓOÿ lg 0T ¼ ðJ M äìn WÝÑÿ ƺ6 M áÞ ª 1ø ÿJ ðj õ Hªüp Ñ ü æÇËU Cº ½m Ñ zQþ dN¹Ð î ïã ½ úÂÄØ û E Æ êr Gã Èà ûÏèïèÛz ÄE ø v³ x 4½n mõIø x a 0g ÿ s ÿ Cà L T ³ Á ÌGÕh Ú Z¼BJ²ßäài Á uT ¹ø Ò U Æ ÿe æ ÿ ðÀ Cíu äªÔñ Iò D ³ À mâ U ZõP³Õq ûÕ P ñw ÄÅ A Á M ¼Cß ÏUûþð Ë þNÉË ÿä n õ ÁV Í Kía à ŠB iß Û ôB 7 áÖÀ T ÿ ÿÏð À¾æÊ û Ð ÞïW üD ßæ Ö WÝÝv âþÛpÒ z7 z Ûñ w â Ûoý ûü æÁå ½ ëôÓ AP7 C dâµ9 I frãÖ ÛzÖþe ò ºòàPW 3ûc ÍXa ø Tµïíù ü Ì ÿjnÌ ¹ ß Ä Lå éx ù g Ö K NAï ä W àpãý5Í Z Z Zݽº6 ã Å Ê u ½ ëâÿçø M ôÿûæ Þ Ù ÐQS ßJY ûß ÇV KgõèeØ5J Är C½î IJ ý º ÜÑ Ó ßÐ ùp æçÆ Ã 1 ÀD î íZâMæ1 Ä QMböÁå ªä j Vza î ºnæ f ý ñ Í í uZ yo y ÚµÄ ¼G þ C è s äùPó0 Æïýç 3 P Á ²ÛD þ øZ D YÇ à c T ÕfÆØø e6 ¼ñ wYsK ÚiÌ W S ùûßri ý4óF 9 5d½ºRþýcâOòtæh çË ý À ½ F P ÓOÿ T öß ý öÛ gÕ6 ªõ X i x Í ¾oª cí Áï ê qä0dúwà5 4j V XÑ Z Yæ y³ ÃË QÕã W ÿõ ûoý óÈ yü Æh S øz¾ p ÓäPÏ õZ ÙÄ ë æt ä Âî ² nÓ û PEa f µ ëQ Î Ñ ú H Wf ÊÏ ³xï½ Á Ó b nfü wÒ Þèð cÄEÅøV â iù Eç X l1Ú Óm â Á 0xÊ w þ n3ú Þ V26e zÝ p Ñh íS½ ½ ÿÿ Âþ ܼþÿæ GÐ ßi quYÿm U ½ö X 0 Õ B ñ j ¾øÝÆ Y6 ýo ø ²0 l ª ÃN i Ì 6þ Qrrq I6Èì b þßa 8Æp ÿ½ø Ô px K c w ½j È sãB S ãÆh Ì 9 Æ ÞµvzFé cÇ z3i v¾ x ¾òà Ïl S ¼ªÔ hè 1ÓÊ ÀJ ÆVF M Énækyñø J 2æMâ Þ â ð ÿËÏ æåÿ ½ þ3ýùµ S0 p aê ñzÂì ÿ ï Q A YÌ ª ã à RªÅ Av À ý öf9 µÖ UùsF Íþ àè V vÛû Ú A ã n ð sx1½ Æ ýO J B ªÕW Á º Ä ÕV D ¹iÅx N Unð Õ4k údi ÿÿÉ MÏÞx ½ìÝü³kr RäÝ ÿÿê C l J²Â õ ø ôNÍ KÜ ÃÔ Û g wìo iì û0ë n½ Ó ö3ÌCÿ ïß ¾ý¾ Ç Ûþ7ô Ø ÿ òöÃÞ oµÝÛ cû 7â ö hFä íñ OÚìofïÛ ö ý¾c I À1î ïÌ Aç ÁÐ Âz ÃÁU ùÿk ú ëp ïlvÇ 1 Ê ¾ ýµ o Ýÿ üX9üÅq B ïw Ïû½ ¼I ³ òAõç ù oA ¼Î Mµ ß ú é N f 7w û OfíöNýÑ a 0á A0 qüúò ¾ýû7dí½Þ Ýî ûr ûöÖ0Û X rµÄ² ÕUíñGû ïß¾ RrÝî ìÜ äý Ån ïÙ Ýïß Y Ýl Ü w kµÄUïß m¼ d½Ço ç ý¾ýôýÖß²ê vòþ ø Ô ãñ iûö ýø ÍÙ ½û Mîô GïßoÄ ïmf a Ì sØË ¼ ôüÿ â m Ûìý¾áýÃ Û û ÐÏØ à P³sÿút º Ýl û ïß ÞëCÇát ò lG öÁ w Ñný â¾ oß ÏØ ü øft Ô ØÞ ¼ wïÜ ½ û Ô9 ï Åwzk ² ïß È tâ1 Ûö7 Å ûöø õë üF ÞÇwÛ½ôú ýûñ ª Á k ß¾ß ú ýû½ø ½ô ýz V½û Ó Ûñ ½øÁà w ½û Óéû Ó î û¼ýï ë o û Û ØÀ û ïßoßO ïß Q õêMz Ûò ß¾Ì äýû ð ð Û g ï ça½ ý gìýûéû ß ý lîÆ ½ îO ï ÀTp U a iÓÞ SÕì ½týôý Ì U ýû½¾ý¾ú ýÜ Øþý ï áv EÌaYó pcìÑtçÈÀf Á2 ÌÊY lõ ûp0íñ º h ô w mî ¾ û ß¹vnåÄ 6 Æt X xÚèæ jH eöûö 4 ß ç åÏù áÀ2 Ùùÿ î ûå úgÛéù 4ÄnO Æ 8 Ïô ýô ý À ä Þ l þ ýV ôn½zõî û Ärî z½ ª sî y õ ÁÉõ 2 Lº u ß¹õêö ùå û Uh V è rþ ä ÓN ÿ ù AÞ E ¾ T¼cÐg 1ô ï H Û ã Í z ö KôíÚä²vü Zµ ü Z öØ zû w 8 á ì êë è ëB ý ýûö ïbé ý 7ºQ t o ÒY ͽétn¼ ß¾ 7 Ä ýË z ¹u o ÚoU ÿ þ ýú ù Òcbû ûÙq ôÖoÕi JÆ aa Z V¼ G ÒëÂÿoí ïØú¾ÝXÝì7ÞNïEéª Ág û çß Ø ît U 8 Qx ön mÞß Èòú Mo kßµØþãò A f ÿ ÞZ i¾ üÿOÙüÉß 1 CyÚù ÿ þØý n3ò q Wºòbòf ²óe Ï òcíw ã Ì üWâ ß ß ïö á Âÿ ØVÒ Kê s t s 2ý ì8 MÔ H Á ßN wÅ M 9 Ú rC èº ºÂûl NîlÈRà yà ½í à¹g5 2 Uð ìpU wÓZ Îà ö1üwß ß ì Óö ïg È 6 Âú½ º úvä g í5¹ Fâ Ô 9ñùã ñ l v Rq â EÇåEÁ T Ñ Ï Ø Ì ö0 ó ø Âþ w lû q Ö çü Ç x öØ Øf h a z½ v ñ ì A Um ½ó T 2 J õÍ N ÇUýUía Æu ÀIÜz ùG  çñ ª Ýû¼ H Þ wä6 þO ø V aq ýûö8ùëÄ ü ú x z Ê D Æ Üìã í 0 à OËÇî è ò ¾ x ï Éjeö Qñbu KØ ñ gïß ýû ã5ß ý ¹ Ï ý 3 éª 3 L ß Ýlsß ðº X rà z ýû ïÄ ýû ïß ôNÍ KÜ ÃÔ v ïy J b 5 å c BØ Ê5 é Ò 8 ê À åE Dtä õE¾ À EÜUBÀ û H RæÜ ìv ËY48SÅ I Ò V N àêg þ ÝAR a X Î DÉ a âÕï ñÞ3 ç8 yL Û Æ U þ Þø é º Ðä Þñ 7s ëõ ʽl 5çì ¹¼7YèÁa Á1Õ Ãà ¾ q ñà P éDÿ v6A ì Öó D ix í ØL â h7 ãmg Ùÿò ª 0Ø A5 ù5 SDM é½çf ï ö9 on óJÓ BËý dÞ6s õO h bç À8qC 1Ë æ Õ æ Ö W ç ýEXp Aí u U ã½ä ó ÿÁ ßlÜ Ú f  yùQ ô A U AÆ SÞ1 R ÿ Ýï¾ ÈÍ o ³Åø ÁF 5 È H L ª ê³ ß wØÈ å  V ÀËü ÿð á êmËfë5 eªÖ jttßÍw½J Öï ô åËRç  dO htÙ öHÒµÖ PX Ëý1 ý5 r æ yîvx M r 6e 8 2ÿ äîþ õ è sæôÿÿ ëøIo O x Àâs µ¼ Âve ÿþ S uúª k7áb0dûÿ ó á È ë úõ R ï âõêQ lïÒ q1 xÿøH nØ R ¾ Ñ x H v ýpÈ ì ç ÿÿ Ó mr OÇ Å5Uµ ÛC¹ ¹¾éwâz à Ü ¼T Ä ê à 7ÿü þ NñJ Ó Î èÿöÿ þ QÄø b 7ô 9 bÞ ÿ QuZª F Å rq à ø Ö Ûýÿ Ðïâ ÂÎ T H w7 ÿ ï e 4 6ÅQ ݪ rY ã xDÁ Ü ëæãá J õ ø çÎ õÀ V ü1òbUb 7ñj ÞÜÑ 9 ë Þ DfÙ O àû â 0 5 Tð å y4 v Åï ðïy À b7 Ìà ï âgÄbø GÁ dÌ eþ1s û ðÿ ïà ãÀ hQMÆáAAüF ¼G  HÍk ëwÄiÄo ÇÀM b Óô â Zç Ó˲ÍîúÍ3 qÕõO XÛDâ í 3 y DÇ4û 0 Ìì 4 Iðv í Oâgð bµ ü gÃ8 ÿ Ûß2 17zJ ̹ Å Í ó þ ÙÙsë ç ð8È ß òA Ø q¹ï ¼W ÀÛ L b 1 ùj æ1 ÌÉ ë Ãf øC F f Q zk i V6D X 8 Ò lÀûñÞv²a3 Á ÿÁ òû òo O Ä ¹Ö b¾3 Û ðZ ²Ñ1 ³ÁÎ ö6 ³ Zb S uwÚÛ âeÙ gU ÇW ÿü òÈÜ é aüE FE ÁTD qDMX à à Umj Ü ß áE ÿ ÿ aàd ðÍW 1 è é Ç ëþó lsµ ãÂi3 æß Ïü Ð I B ²ÀÄ FpÑìòÃS Fv² é Ï vîØ um m iD ÿÚm¾ c pø Fj ²ùa R µ lpÿvAO ùÍ ³ ÝíÀ xÝ T b û9ÿûMDb ÝÝü ÒFò ÿà Û Y ÀD à W ç½W²8C 1tTª 0nï í îÁs Þ øC Iù D Hº Í;5ÂË ÙZÆõâ ÛÿwÓÖÝ fÒAØÊ ² 5¾5 9Ò a ÑÈ a ßFKÀm Õ L lM6Û6 k ô ² à A PÏ Zkåß1ÿ T ï 5úI C ô½ Ðdà ¾ ÐC 1é U ßnS é cTdt¾Ý 4 Z 6 WþÙv R Ëù ïGY U ª9rU äM º O½ éÞ ¼ù ßXùíò i êèy zþ¹ Lô JnñÌZwÝúl BMé Öv ñ Daÿ à Ý5 8 Ï Z Þ Ïpµ Ú ÿ Wè bú Æ ÿý åî ¾d0 zi Ày EUbâ9 X 6 8ÄÉ þ H Ô½ø ðÐ Nïs Çu 1 Ð8 ÿô Añþ u Ö ÌoÖ B 7â³æL³ ä O q ÙÉ Ï O ÿñ N9q TÍíS r³ÖHKW ô¹ ½ E3 ÚSÎcd rQ XÝ al º Esç ÿÁÕ ÿðu øÛK³cÿ¹ª ú KðPô 1 õ y Û½ó B s åý 0Ïÿ Óúå ÝèRØ dWÛ ÂÉ6 ØÀNï ݼ ÜVó J h jª cÉ ÿ½á ÕÚÞ þN 2ÿç Ð ð Ä ê¾åÇÜi LYNn Å ½þ vì G ñ æ È m ÝTÀ ßv ñä ì M Û Á V íÿ Þ þÐ P À Ä ð GþÚÉãà ð P p ò C H q K Ë Ç Þ ñÊï Äa aÚÖgÿ î Ó äg Fé Ä ½ùñù C ù² ³ h ÿ ü 4 m ç Ö µq lÿÓý p ¼¹³ ïÞ gG Ñ ïáGÖÝÃnîìùë àM6 t Ù ï RP ÝúOQ 6 À 6 ÚÑ 9 ßq vË U f ù4AØq GFaG þß í ðæKÿO çð Ó ü Ë ø lù jL á å Z0 è ü y Æ èG Pt½åæ Ò0 gË b âØ 4˵U fèvºô äí ó õÄ kUN üþ to ßU Ñ Ê t ½íÄ rø ù ëø Êè Õ0 ò úÞÛhÈLþ ÿ ø ï ÊÜîoûÞÁÈ d úÒ6d ß SÇ Æöþ ßýr l ðH lq Ð AHæ i qý äû y à ÂW Ä û x Þ ïÇ í 3Nâ¼Ök æ 7 GÏÈÛ íDr yÿ Ĺ ß P6 P Û ñ K Ç þ J þÜÞÝïªä3ÿiï P ö öÅÝ óD NÆ 7 ñù É Ñ q Ð üß â ê 1¼OWg â ü Í wÝÕKJ Ù9 oÍË QZ I møíì F  ÎS í½ B R z Óñ þ 0T2ÕTܾEÕiEæógØCúw½Eâ O Ì È lW¼N é 0 Æ6m Dã ¾øV ü ã Ë mÄ5 ÿ5Þ w I ã ¼ Ç m ¼ ï Æ 0 o0x8 AR oÊÒ Xé O O à À uü L í Þ éK év Åó ô ÃÄa Ås A½ZI Ü b äÁ i9 x ÚÅ ¾ ä Ï Ü ½ ü ùqßí Á Ý Þ 8ì 86 þÿ ÆÕË ú þ fËU b X² ô b ßg 5l m P ØV ûÖ ú½ðj 9Âú ãkí 1 Ïí ã 8 ÔÙÁ ß SCÊ ÁÑdWãÁ rï 1ÿá à KyÞéµîpøQÖµH 7 eDJJ ª Í Ë ¾BÈ X æk Ö Ún 76LÇ 0 X z E æÆÓ Xq о K qZ Ì gßÅùqâýh À ÐZ ëÁ wê 8µ fG Þv 66e P¾ P b ß û Ø dÃç Ì b½ïhØ Ú t Ep ØR AÛãÆ Ï Ü xçf ã áu oº Êk X Âö Þ ïüÞÊý f óÓ2 ªûöÂáTÝ ç Y ¾uÌ Ø H øÅÆ VoÚ 9 i ê Y ä nÚnÚ óý Ü E Þû µsdå 8ÙPR  õ D àØ f39 ç ÿK ñ Áÿ 8À ýý3 ¾q ð Ú ðv8 wiÝûK 8Á X 8çÁùÅ2dGʵK QYaªÛ F g Û ÎD åÇ üÖÕ àF ß P E QÕþ FKT ÿÿùµØ x ½Ia ñª Ûon ÑÇ7 xéx Wy¾Ó â âIúU6 Mò yó¼ý ß F PZ Â Ä ÙÙVO m Z Ï H M 0 þ à8 q ð ö wàä ÍÝÞîîÒ ßýàT p ACÆlw Ú ëUO Ð á k ÑDÖ2 ªí pë V ktÎd ä àûT p Ïþ oí 0 aËsç ñ Ï i óxɺ üÖÒiÿåç w¼ßÄ zßF º ûv Ü ¼Ã æÎ 4¼ ßS Î 1wvâ Q Ô w Z ÇÕó ü zIýukªß3 g jz 1 TØ ñ êµ6 ã ú É æs ¾úZ ñÅ TÈN 2 cÜ à J à öà o À þ y HhÊ V ÆW ê9 ÐHà ªæÇRw ö8ï F ËL Ý orÑü Þ ÏùÿX ù î Oónúþïm7 ß Ï ÿú 3 Ñäl ôNÍ KÜ ÃÔ í ç úõèÝ Ã u 3wìO 3 Ùϳö ÛïÙ ö I 0 ø Ĺ æ A ý UÒ t Õì û ïßL e ð 7 ¼ÿ² Ú õá ߾߹ î ½ûöûñ ½Þ V ù 6oÅ Î ï 584 ié êæI¼qb ïßÈsþ of w b m ²í eî ú ø ûö ö 7w ïй ÙË k úò ÜÔ ø E ²R 7 ºÒt ß ßnöû A ªº ß ÒÚ ½ îóþüÿ¹ ³îmû ïß Ýí½Ë f Ù gm îöû VñD RJ ÞX 2 9 ¾ï ýûöÞôû µÝîóþüÿ sk ïo ïÝî ïß k k ÿU OÂé jÄÇkÚ Á mýóýû î ìG ýÞÎ Ö Vº iû½û îöW ß l ö3³ ûE kß Õb pLr öQAeï ïÛîð â u FÏ mö ²ö ãwïØñ ý ùZÕrÖ þ ûq îð ïßºÐ é½ Ù É µè0µì Ýí½ûí VÌ ìýÖp ì q æèO þ û ý ÆÂÿ aî k Û ªÛï ÏÔ Ó½û Ó ïÉmã7Ð4çÁo ê ö ú ß ýû åß 49è qCþú ýû ïÝá Û ô æ ³ ïßOß þbÅâô åß wªÅ íò w þ î ë ¾ íûí þTêûö Âímû Û ëßkÐÞ w ýtý U ýûù t ø Ø ð ì ß õï ½ f ý T½ ô µ v 2 ½ôúaà 1 6 ò½Òæ Y ÈÂÕl Óðäûéz z7DèÜß ºRa ßoÝçÓÕl uÛñ ÏåÈ p û a CloÍõ á½ÞýváÝû Æ ½ú õëÕl É º ¾Øwµß¹ö ì AÙ ¼ ² Z ã8 6Þú á à q o â ÔV â A É õZåU Sþ½û ß ß¾A úñ  göM¹üýk xYÔàÄ xû ïÄþó ÜN þ þ½ ûõê ½z ú êµZ ÔF D M sî é mº så 2NzþÓQ yz ª ÅQ w RF î ñ IÍ ìÊæ ÜÐ w Âý Ð ê ½ 6 ó ô Ñ2Õh ý² iª S Û Ö µR Ò é õc5Rya Và ª q vM ½7Û M ÏH¼ ì V s7gkæ2c L íù à k n4 7URc CÁ è ýü N È T i 3 õ h ¹aáû¼ Ì8 û ì ÔÛ þ U k mîóþÆ w ðø j ë 86Äçªe ÖÇïà Þï Ûh Ø Tî áçºOPf ÿ c ¹ ò nó Y ÇmGî 67 øÜ 1Þ ß² ÞÏß µÐ ß ýç ½öp º óþ Á 6 VøÀ ñqþÆö4 è 6 ávÜ8 ÂÚaêà ßJ àðz ½n Q kí ÅgòÍ L êõvÕ5½ñ ø¾ ï 7 õ1W éq Rô Y G ââ w ؾýû wïÄþ ö á ÝîTØß îâ l Å5Jìàü83 sPö ñ Mzó 1 Òì ìSÜ 4 ½h ÁWuîm E4 É O ÓÅ þ ºM5 ÐXÛ ýû ïZßµN ½ú ïÜV åf Mß 1 ø ñ üýmv ½ø¹½ Í x ½y ý¾ß ýùÿ åÚ üWï êngªÙFïÏ Yçô îÀö Ø3ì áM Ñ ùuÐXÛ ïß ý¾ýû þdûß¹ Í ÌC U ¹v ÉI B o z Åäùyë1 éÀ µr cÊs fXïE S k ë BØÔ Éf9 Ù¼ÑÑïÊä Ü 66 ñ06 tÛüW Jêä öÎ0JDÎ k ÓXàR ýÓü jOB 3L c ÃÆq 5fU ÂÕê ï s 5 9 4ºÝv rÍÌ Q Ý1 xAÌ Âréá ÙðÒxÄË m Ë UÁ Å µyz¾ i pô Ì Âõ î D M É çPJ ï rÃÁìZTÉ Î Ø öd7õïÑ Í A ð O 3 RFçH Ö Õ³ÎL È l c l 4 º Y A5 EU JîÄÁ e ò Ï 4c 5 4 ³ËuÛ Z4Ú Yá4 ÍMs w ª ª L LbO Ë t² Óãû p ² K M µRóJ 9 Ò³l rH Pkòi ºY ½ ½ X ÑrÈlw Ü è BM S í ó z í URJ YÈ B õ WUO O Ú þè ÎÂê n ø Õ ÊB H Uq 30K È Râ ½ ÜXoV 3åÍ Þÿ ê¹ í s 3 ¼ îJw r ºÓ Ë ½ ïÛ ê I ¾ F YÉ iLÆJû Nð W F 8P Ím íyÞ x ûqsf Q ¹ 4 Þ vçc 33ÈâPBU Ö 9 ñ ¹M u ¾ ü º fÂÈ5AÊw Ùùý F ÂZ È íXA m U ÍHö ò¾ 6 ê pç2 Ý Çs ÆNX R HBhC æH Ædh P ä Tì U òÆËýÝ ä 6S Õ ²ð g I ÃQM M 7 l upp ½Þa ªLª 0Kg ¹ µç vÁ Á X V 1 öjÿyèé Nfæ¹ÿ A åWµ V ÒÆÄ À ÕY aÀX q q æ 2ÄIP Hܼ þ Ðú Ðú Rê1 Õ ½n Ï 3Õ R¼8U I0 Ñ il YÁ d L ²NÇ P CÊ ì¾¹ Íë ÒÇÁ ²ü ¼ Lļ ÖøÚ äÆQ kI d î j E Ô²Y eçi  MÊ ö z Ø ÑP Sl 6 c4 Æ 7 ê 6ÒDý7 gGyßN i ÚÎ 9 ýÝí Õë Í ¾ lõ ÏLI Ý 3F e3 xE X QâÏm µI R èqeA ê 5 yY tï²2é Ǫ º ¼Ì½J M JQ i D Ó s ö À ê d Ùé¹ µö Í É l ¹ FÕEg²ê D 8Ñm M4 è8 Ú t Áf à ½ Ë ÐàB nÆ X Ä à X åÍ læYh ÛǽÂÛäÊo ÒÒ ª qx 5 õ îº úûQ s ga ãfá P Öø1 df x ÔÊÅìÃñ Ý ÒB À ËEV 0Ü N Ë IaÛq¹³ß2ù b Æ 3 T VÚ kÕÐ Ü Ø Xø JË k³ FaåÆ è ¹Z W1I æÓ c ú Ê ôø ý W E¹róvIÏÿL È f ñÇ IÍm ây u Û0iÏ Ae  h P E4 q Î e iÌÅ e r t ü8ô9î¾G rù Ø bµèõIIÛ5ȳ Ì5 U c g 3S Lâr d cÀ ºÒ p Rµ A9ø ûîÈáôÖ 1ðïgÖ PÖûl X ÊBÍ ³ Äp Ì D Ge 6Ë4s LE P4 Í pj9 áçyÿè ß 8 mà w u e Ô½ Æ 2 L 8 v ºÅ3ñ áǾ ÁR cèÚç Øf åß0 û é쪾º ãã WØî ì ï ºj ¾àÓp Õ µ r Y Å âÊí s g o i z ÒÃÛ ya zÆEi j 65 cdð3 jÍý 8 u È aê ü ìÍ ä ¹Ó Ï NCV Ú v Üæi2 kÀ eðºÌ Y î àÉüÜ oVÈkÚqeBjªvoã m ø µ c X X2ÒM Ç H I nîm m øçÙy¾ M 4MÁ u ki Ï 0Lä ß ðð¹Õ W e u âØ HÊMôP 1 ß ìÀÄöèØ4 k Ý màhsI t ô ù ä â s Ù4oßj c9brÌC Ø8ßĵ òkÁ Gmó p Æ zp sF KÉ ôÍÍÇK ÿ7ÈEñM 84ù áà7F GBu Xm ó Y â8 ÎB çN J T âc é þi õ4 Osº è WAoZwÊ Ù Ùí e M Q1ÔäÌc íZ Ð Aø Ý c X a 2h hº æ ß¾å üÖ QNîN x b ÔZv ð d jý j ¼ á z 5 e é ýDÍâòA â ù Ù³bÍ Æ ÆE üà M0 Z ekc li Á ÚU vWa ßzÕ f Á Z Û k úàÔÓWo5Ô ó 4² o W ìMq ÞÝ ÖV Ur Õ X³Úçy Â Ä B ÀTk fKmöia ôìE o 0 ß 1 à ëêï ä àN ¹ ë uÌ3mÁ í f L G rÒ b ed D c që¾ à Æ1 2 Ê QSËa Ö WíµvY â 21 ³ 0 m xðÆ HÂõ êÃsàÖí I µÕ öøè â g NkB J È iVµjðÛ Ifk VG ÊL²ê Ô ÿÔ jÂuÝË îw ² XÉÃk i5 aÉÏ Wîç3 G íQE c U V H¹ n YKì8R gÞ7D 8 B ª ào õAIS Å DA M G FÙ¹ н Zì ª 27 gäü7 Ô ã Mõ Ì Bµ¼ò59í âz² ê µJ Ù gÊì 4 ÇCÏ j í¾ë ½G ÕM bRÈä Ì ª X PÐ ªäþå t x nyæ2 ï Àyd ä iàâ vÁø ôNÍ KÜ ÃÔ µ ð ñ8 ÙC º 3Æ ó ù dº m TH x WK Û À 6ÖLÞ Á îø öá NÂUÞ ààEEê þ 8 ï à k kaT fÖ Åx 8 à Øò8 r ÿ ûÝh tD à PºÑ ÄÇÙ ðyn x U8 x Þ çs ó b Ø luRXÐ ÇÙ3 àa hùp º¼ ÐD 5 gK åÝ H Ç4Ü Ù Ò XÁþX äð6 Á Ç g ªC Áò TØ ðJ KB Z mt Ñ µ Õë Võÿÿú àM în ë yÁÕ C Jr æn Yªs ç ÃÞ3sú ß ÞRçMa ÿ ÿ Ï H jý ýy o å Ön ZÙ ù lAØ25Tfæ ñ D F U tr2ôê ÓJîïÎ f Ð Ö É Òú1 Ûñ Ö 2 ô ÆïÿúuDUX àþ 2 Çgº b ÞH¹ k eKñAXÙÐk ü ä ý hÌ ªéRõþûó ü g à z¼ é G ÈN b Âv sËP ÿ Ë Ú Uú ɼ UQø sSSÄ Þ ä P 0 ï s Ö Ä ³ûñ4 Y ûå h ܹb ÌŽqR Ô ßÅ òÓÿ0Jûå½ R Â Ø V ¹ y ûÜ n ù ý 1 ¼u MÇÞ ÕÞ a S OBõGÝ Zyc ë v µ äwý 3E T y M 9 ò ÉýÓ z m c m Ó ú j þ5ì ªÑ²þÐ Æ óGoè à ÆqX 7 3ÝÑÃt Öz Ëb Ëû H ²Ùh òï Ò Ó¾ bùh æ næÑ ú B ê Öcs ó W Yu Òq óq ºªÖù 0 Æ ß Ò ýk ÀÚÈÖ X òç¾ Tüý xo X ïÝÜÓ Ì Q î zÔ22Ê Ðý Òþï ì Ä sæd Lç ¹ Í Ë UF à ¼ z ªO c c ô lù é ï ÝÛïm ² éÎ1 G FÑ 4 r v Å ýÂÿ ór ÞxCo ÝñÑ Ý Ýî d I w ö V ÿp Wsálf Ö t î Ý EÞïZÐ ít 9rÖ uÝ ó w¹ ºTô K ½õ Yq ú0N Õ Þ W n 9P 4 ïÂí ÏðÏ ö Þ ½Õ ÚÚ HBÙ â l 8 Çß c nô Lk E 7ô òþ½ òÓ Úý b²Û½ã M A ú g E v Åbµ 9 z V kôL ÁÐF6 í ß ê s ÕbtgN Ò ûIß ¾ jn FZ æ p4 íR pÌ WÚô îö bÖѳ ÂçÔ Ù 5nô9 Ù oÎ W á Û ¾ð3 D ¾7 N à ó Á Ó3LQOý ä Ú þOÄ o b û ùË ã óD ÿ AÛ q 8 J Ë nå ÛÆ x9Þ Þøóìd ì a ßÿö óB³ÿ ówy¼G èR óÛ Àþ 6ê ÕV Àï â åm k aÐ Mã ü ¾E ØT º ë 0Ð3kf b îþ ñ â²æ æ îZ ßøp 6 ÝõÑ 6 ü Ë Ô ý F ó Í C8nYÎOK ² I Ô Ð h úÅXQ h tb ÈìÞjZ X³ã l wù ík TÇKµÿO Ö ãBö SðÙìñ ÜK À N Þ Û ý íÕë v ãÞ à W f g AøDÉ3Ä ðy q X y Dq ½ NI Ã Í fòsÇW rÚ ùµÖ y ¹ ÝƼ W²A ê ãÛ7þP 9 q þ à 8 Ãã æáB ý ÿOM8 iX z ¾ Þ Õò K wp çq y Çá ô ëï ÿé ð åÿöÒ âÈ v ùó R à ÑÊ v7 ¾ ß ÃÜ A ÒþcIZ ù à ªªd ÿþ Á ñ h Ö ÒlRw½ÒJ Q² åÑ ý i À í Ö í N jÇâ ñm8a ý²þc Lª E c t2 Ái ìa ç õÈ ÂÿG My Åu ½ I v yäô µú Ì ½ß G àT sEe 0 íh 7 Øù ûÇèOj Í Ñ æñ ÿ êÎ ¼Ø Éç¾ú Ê5ÿõÙ Ùû 7F éMÜ ¾ ª ò ä ÝÀÜ P ù ² gú q ³ 0Á i Úîß Ó H6 ÝÒ iIýÔ ÿ µ ª¾eà cßJ á Ï Á ÉÈ Ý MrÉô P à xE úà ï Y mÿü 2a3J Ä ø Ð Ø Áìl Ã Ñ nûnïû ¼ ¹ý4ð8 ß M ÓWg ªÖj y 65à òSU ý Ð tÇók pPôá 3W9 E é z ÝóBwÓ½hÓ BÞ Ñ i ÉäZ²0DN pâÄIeßÿ²I h úìW f HH øqè 1ó ÝñÀ îùaw ô ÿþþØ à õÖÊMj ѳ GÜm ¹W A7 àÍ ¾ îéÃh0 gÆ ùM ÕWëfmrHîïÖ Øo Ê uà UÊd Õ7Øè ô ÕÛtT W ê wºOM ÿ Ã Ô F Þ T Xç iE 8 ûù w ï² Á2 Þ yµÁÀ hZ Å Ëføÿì õvÌN ì Õ ½bV ñ À ÐÖ ½b Ü iíßw ß áî e öh tïZ öSÆ ÖÞhwÄÊX 6 Q Ó³ çüà j ç ôsÑ Vü c Ù á lÈ ï PÒº µ Ö ü í 6g¼Ç Õ Öûk jâ j ¼¾X ¼ ÝåÇ Þ ß ÃzIÿ͵ ï ñ ìÙµ kI U µ F X øBï½é n ÅàL a í íÄ MïEg ùÁxiª ßÕê ÕüYÀº ik Õö âAQ ÅÖÅ á 6j Ýë V E  ü ã8t þ W o2ÿÐ wîõ x ÉÏáÃf n Âì XÁ LU ýòç ¼ 0 ¹i 1 FÄ Káö Ô À Á Æ îuS Z ÇÄ FÏ Ùã µ òí ºp7C 5 ß Á Å ø 9Çu K C o ðuálVLî u3 ë7Ì Çâê åßÍÞdA x L é4 Sü ÈD Ð GÚÅq2 Ïá6P å ÿo M oÿqØe4lÙúU7 ñèWIôm à tR ÃFZ ë ïL OFó Ni5Í Í V Ñg õ 7i u½ ë j à ªÖT uë p b k Ò Çö UUÜW Ä qï ú ÙϽµ ñ À RÔ B¼Wÿ 0 S H ZLfÇúÄk Í ñq Mé s âûÐ ÚÃqÕ Åѵ ÿ 94 ó ê ü W Àm Pä ú Å r ¼ Ð T aJý½ é ÌV¼eü ÙZõ ôí õE Ó þÁ0 E 3ñu ä ² 6 Ð Ô ïÜp õ f ý z ÀV ÞîÆ ø1Z ü vO x L ódÔ Ý ¾ ú ÝÝú ü Ìø1½ E 4í ùAè ù ÊÏ tmÀ x TRis rO ÀA h 1 Ø Ë lRà IÃë M Éç4z ø ÀÀáX½KbG ¾ ZÓÐ F dÑ J ¾ Ã Ï ù ûéTÓ ½ËÇ â nï ÿY år ùQ ï¾ À T â é æüÛ Ñ 4bk CØ RËß2Ä ÿ Ï zÕu 9s b v ëÕË Rä ãÝ Àx B ô 1ÿ õô J1 V LZ B  ÁVLJ 2 ôáÇ î ïÎ ËßÂNãëA 9 ÿ9SçÊðDÛ Ë ÕðÜ TÇGþ é ëÈqþþoZ à D Hµ6 ƽ ÂÎ îs m ÓÓë è Þí h ÜWwÚD H eûËu ó ïíè owöñq Z tçÏäË ÔT0½ ïãêðb½ãËeê ï T pszÎ 8 f zïcÇlò ÐB Zù7gìÈK I Vòx 00áS 8 ⺠² çÐó ¾Û àU V²µ Ý ï 9 à P t âÌ µTÕ 7yÉ Ð vQ ¾bß8 5 5iUßí N bÔ¹ T 8Pj0 nï Duß ü Ë æÄ V³ üÓxÊ µ òé uÄ ü ñô zå õ Ýj d Þ bªKÚ ÙÁ Vb Ägöu æîý 4 ½ kÿ Ýü ç ºTÅx Í E fê D0à Ït ªï ðÐC Bç¼ mjJ à ü P Ò î ÝV w àÜ R ½ß ¼K P ÍÜW V Üxy ã O ÝÞÀè PBwÝü ÀD Wj B û A îï â Õ W ZBòg4 r òÓ¹sáAá K9 Îm ü P à çý îø4 óã þ Ë núõîOÿòì þ ßë ÿ¾ Ð ëB ø ð G à ÄVûßAPØ Õ H æø Z 1 Ûm4Ûo éé Íÿþ õ5 3 tA érå C7 Þîâ Þlþ ê 3ÝÒ¾û p À NüÐ ø 4È 3 x Sʪ R ÞI ¼ Á ÄÏ q¾ Ô i1 XÚ Î h ö Ï Y þMïûò½ßÊ y ßá v3å 9 ëÓã9 ð íì ÿû ãºòÐóýÏY³ûàB6 ¾ ôNÍ KÜ ÃÔ Ä w ø Gë ß S ösí ìý ³ö ï eKþÇönÏß eì½³â1½ îöÞýû Ð 8â Ü ð ùïÌz K ½húß úpo² ²½Þýû7 U â ÛÄsïß ö ö Þ ýø w È Od OG fXÆ Ïs z eKuëß ýô GÙ Ýî ½Ï ýÞý cn ì NÓÝê ìÜBwµÆ º ýûö¹pèhJn Ö ú ýûð â Ù ì ß èñzÃs l C ìëe pGl u cû ô ðfÅy ¼ æ¼bû B ïߺÚïØ ³öû Ó öNï Àü3P ïÛ Û ûèýä Âÿ ÏÂõôÀ Ü ã ñÚ ýû½Ë öÞ3 í ïÔ ïw k³ ï ïßL F UÄ ìÝ c ï ïß ïA ß½ o o Ó ì ß ïo Íô½ ë û ûéûéû ïß dî ïß sî Ü í ñ cºö ï ô½ûìgïß ýÖïmÓéû Óð ýô½z íóòè ì uïß ½úéøÇËå ïÀ Þ ð g v6ýÝ cûéû ç ý X þ mï ï ô0 Å Øo 3 H é ó ýû í½û ï äýûò Çó óþ Ïò Òl ÂÐÔ óå mrcüf w Ü ë b ýø Åþý¾Oß ïw¾Eï ï fä ¼bຠnñüc ýú Ó ý ã ½û c ow úrî Ì 5ìËh cû ñ ß¾ß̹ aø Æ Ô Ú 1Á AJcH¹ Mþ L ßë ý Ày AÎýø¹² ñ ýÞ yÏóåî ïv ÓNÅóÏ ÅÙK Õ Ë¹ð í Âÿ d ý Ó ö ïw ïÑ ÉÙÛý4û HåÈ Ö Æe Ë áwü ß üEÊ êKÉ Nä 0ÿv y i9¹U ï9 ôÐE5 ú gì ûm á 2üæ jÂÍY 4 XÉ yÓý4íß¼í vz ß lé Ó íS 5 ªEm ÂÚIÌöZ h M íp½ ÀÇ fh ¼Qâô ð Z Ø z mÝîµ6ý ³ ì Uc Ní û Ù öv ìZÙ ýûÑ ÏÖýø ½Öà û í û Þ ïÙé1 ÏÛã Ä êòz l 1ñ úu ñ ýÞï Ú2mÚ³ é ÄÒck ë ôWØ ßºØþý n oß þý ýÞ û ÖÆõÛíû ΠϾþ fÇ îð¾æ Ê oÛìop ÂÜããÍ b3w eïDmùóq ÿ æû½Öý ß üÿ¾WÓ ÏØ ÿ3½è 1K d¾ àÏ ªÉ A æ aq ë anü ìPå³ à 1 îûo sìw del 1 2 7 û Fû ùÿ cø ÿóã ÀÝÄíq ˹öyÒÿ6Ï ôTáfìP Ù ý eo v Yx Uïv v c ñÁmSå¹1 ÎlØ XPäXo˳ ïÝ Üub Xv Ä6H a² 5 x Ø ÐG Ïß c ì gíð h á yÁð 4 À 7Z 4w Û8 NÒ îñ g àÒ¹² 6R á ² Vé pØ æp aðCvµm Ád Ïì ý çmǺì t ÀÏEE Í óÄ ï0z ë ß Ñ Ã 8 Paç ¼T ý ² µ é ß½ ÏؾÏÚïÞ 1 H Æ zKGγy À pþpõv rZ qA ýªA ñ à ô ç ÿ þã ½ àÀnÂâ ÑÙ Z Å ïk ýû ç Pc åÝìïgïÏfïÄw ÝöÞúé ø Ä î íw ǽÅâ CË ÈÓwx P Ïø ö í ùÝïß ýûö ¾ 9¾ Å ýûö ýÒ w ø ý Þà cϲ wÍâ ãz t èÝÞýû ïß ýû ì ÔVçÚ û ëÅï e ¾Ô ¹ö8 Æ ý ñÙ ÐYhÝz â üÿ²öûö ýû ïß ôNÍ KÜ ÃÔ ñ ü b ã1 fü Ìk V ÃaÏ Û o Bô t ÃKÉ æ ø sÍ wãe úû Ä ½ï ôNµ S ø jdÇðð ûgÇç C ÆIQ ÿÄ áîaq C æ 8i U Z lK rûy êmm O ú ð ¼D ã¼Áë ö ½ 8 ¾¾ ë 0 rèø J ËÝÿþ þ ë 6Ói I ó i ØDUÿ i âÔ ³N Íø Ãâ ë 4 èÞi x f úbüVëX E Mmù v Ü ³Y HÀ È õ ä g Y DÎâ bÅâè ä þ ù Ö Q Û7þ 8 ë2Ðt ¾ ýA ÒÖ9 Ëi ÌR 9a û Ó½ O ê ï ôxÙ³ Fá Ø ð2qD V Ø Þ¼Äc Q ïM z í ÒÍßîTTûõ ¾ Ü Æt 1l
  http://www.jan-harpstedt.de/175Jahre/uenzen_mov.m4v (2016-05-01)

 • Jan Harpstedt Archiv
  wiederum von der DHE als Spende übernommen wurde Einzelfotos Lok 2 fährt Am 26 April 2002 wurde unter großer Anteilnahme von ca 130 geladenen Gästen und Pressevertretern die Lok 2 offiziell in Dienst gestellt Lok 2 ist da In der Nacht vom 1 auf den 2 November ist Lok 2 von Klostermannsfeld nach Harpstedt überführt worden Die Bilder zeigen die Verladung sowie die Parade vor dem Lokschuppen aus Anlass der VDMT Tagung am 2 11 2001 Die Abnahme der Lokomotive erfolgte am 18 November im Dezember hat Lok 2 sechs Nikolaus Züge mit insgesamt ca 1400 Fahrgästen befördert Die derzeitige Winterpause wird genutzt um die Lok zu komplettieren und die Endlackierung durchzuführen Mehr über die Geschichte der Lok 2 gibt s hier Im Januar 1999 wurde von der Fränkischen Museumseisenbahn FME in Nürnberg die ehemalige Lok Anna 4 Krupp Typ Hannibal 1955 3437 gekauft Sie wurde am 20 April 1999 von Nürnberg Nordost zur MaLoWa Bahnwerkstatt nach Benndorf Klostermansfeld überführt Die Aufarbeitung der Lok hat im November 1999 begonnen Am 08 02 2000 wurde der Kessel zur Reparatur zur Firma INTERLOK nach Pila Polen überführt Im Juni 2001 wurde der fertige Kessel bei der MaLoWa Bahnwerkstatt angeliefert Die Montage der
  http://www.jan-harpstedt.de/archiv.html (2016-05-01)

 • Jan Harpstedt Archiv
  belegen dieses Der Werkstatt Schnuppertag am 21 August führte nicht nur Udo Albers aus Harpstedt zu uns Er war auch der Beginn der Arbeiten an Wagen 21 Nach drei Jahren Betrieb der Dampflok 2 war in diesem Jahr wieder eine Kesselprüfung erforderlich Die Druckprobe des Dampfkessels am 15 Oktober ergab Der Kessel darf jetzt bis zum Oktober 2007 betrieben werden Am 15 August ging s mal wieder mit Dampf nach Lemwerder vorher nur jeweils einmal in 1995 und 2002 mit freundlicher Unterstützung der Feuerwehr in Hasbergen 29 April 2004 Wagen 9 verlässt Harpstedt Am Donnerstag 29 April morgens um 8 Uhr begann die Verladung unseres ehemaligen Wagen 9 Um 9 Uhr trat er dann als BE 342 die Reise in seine neue und alte Heimat an Wagen 9 wurde 1948 von der Waggonfabrik Graff aus einem älteren Waggon für die Bentheimer Eisenbahn gebaut und dort unter der Nummer 342 eingesetzt Später wurde er an die Meppen Haselünner Eisenbahn verliehen und 1970 an die niederländische Stoomtram Hoorn Medemblik verkauft Über die Museums Buurt Spoorweg erwarben die DHEF den reparaturbedürftigen Wagen 1998 Da der Wagen in Harpstedt mittelfristig keine Perspektive hat betriebsfähig aufgearbeitet zu werden wurde er im April an den Verein
  http://www.jan-harpstedt.de/archiv2.html (2016-05-01)

 • Jan Harpstedt Archiv
  Bundesbahn hat er ab 1993 die Heizer und Lokführerausbildung bei den DHEF geleitet die ohne ihn wohl nicht in Gang gekommen wäre Am 19 September 2005 wurden Andreas Lokheizer und Bastian Dampflokführer erfolgreich geprüft Auf dem Foto von rechts nach links Harald Uhle Prüfer Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe Weser EVB Torben Kluwe Beisitzer Andreas Wagner geprüft zum Lokheizer Bastian Wendt geprüft zum Dampflokführer Thorsten Lehrfeld Zugführer der Prüfungsfahrt HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH und ALLZEIT GUTE FAHRT 29 Juli 2005 Dünsen erhält ein neues Bahnhofsschild und das Klv 316431 absolviert die erste Streckenfahrt seit der letzten HU März April Mai 2005 Wagen 21 ist wieder da mehr 10 April 2005 Im Rahmen des ZISCH Zeitung in der Schule Projekts besuchten uns 14 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c des Schulzentrums an der Hermannsburg Sie fuhren mit von Delmenhorst nach Lemwerder und fragten dem Personal Löcher in den Bauch Hier steht ihr Zeitungsartikel vom 1 7 05 Januar Februar 2005 Die erstmals in diesem Jahr angebotenen Kohlfahrten nach festem Fahrplan sind ein voller Erfolg Bilder vom 29 Januar einem echten Wintertag gibt s hier 25 März 2005 Nach der langen Winterperiode und dem damit verbundenen Baustopp geht es nun bei unserem Neubau der Fahrkartenausgabe
  http://www.jan-harpstedt.de/archiv3.html (2016-05-01)

 • Jan Harpstedt Archiv
  Saisonbeginn erneuert werden sollen Mit vereinten Kräften wurde die Draisinengarage abgebaut um einer Baumaßnahme Platz zu machen Fotos Stefan Aussum Aus dem DELMENHORSTER KURIER vom 14 Januar 2006 Von unserer DK Redakteurin Heike Leuschner LEMWERDER Bislang haben sie ihre Arbeitseinsätze entlang der Eisenbahnstrecke Lemwerder Delmenhorst in der örtlichen Begegnungsstätte besprochen Ab sofort residieren die Eisenbahnfreunde Lemwerder stilecht in einem ausgedienten Eisenbahnwaggon Offizieller Eigentümer sind die Delmenhorst Harpstedter Eisenbahnfreunde DHEF die den ausrangierten Bauzugwagen am Lemwerderaner Bahnhofsgebäude für den symbolischen Preis von einem Euro von der Gemeinde Lemwerder gekauft haben Vor fünf Jahren hatte die Gemeinde zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons von der Deutschen Bahn AG erworben Auf dem Abstellgleis hinter dem alten Bahnhof sollten die Bauzugwagen zu Übernachtungsquartieren für Fahrradfahrer umgebaut werden Leider habe sich das touristische Konzept nicht umsetzen lassen bedauerte Bürgermeister Hans Joachim Beckmann bei der offiziellen Schlüsselübergabe an die DHEF Die Eisenbahnfreunde aus Delmenhorst und Harpstedt reichten das Schließwerkzeug an die Lemwerderaner Eisenbahnfreunde weiter Die Lemwerderaner hatten schon länger damit geliebäugelt einen der beiden Wagen für ihre Zusammenkünfte zu nutzen Weil sie kein Verein sondern nur ein loser Zusammenschluss eisenbahnbegeisterter Lemwerderaner sind ist der befreundete Verein DHEF jetzt als offizieller Eigentümer eingesprungen Um den Waggon hinter dem Güterschuppen als Treffpunkt nutzen zu können wollen die Lemwerderaner zunächst für Stromanschluss sorgen Außerdem sollen nach Auskunft von Arnold Meyer zwei Trennwände im Inneren entfernt werden Außerdem gibt es Überlegungen einen Teil des Wagens als Ausstellungsraum für Bücher und alte Eisenbahnrequisiten zu nutzen Zunächst wird der ausrangierte Eisenbahnwaggon den Lemwerderanern bis zum Jahre 2008 erhalten bleiben Dann endet die Vereinbarung zwischen Delmenhorst und Lemwerder zum Betrieb der alten Strecke Ob der Eisenbahnbetrieb danach noch aufrecht erhalten bleibt ist dann von dem Zustand der Strecke und den Finanzen der Kommunen abhängig weiß der stellvertretende DHEF Vorsitzende Andreas Wagner Notfalls müsse der Waggon dann
  http://www.jan-harpstedt.de/archiv4.html (2016-05-01)