archive-de.com » DE » F » FAIRER-AGRARHANDEL.DE

Total: 14

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zu meiner Person
  2004 Presse Öffentlichkeits und Lobbyarbeit im Handelsbereich bei Germanwatch 2000 2002 Generalsekretärin der internationalen katholischen Landjugendbewegung MIJARC mit Sitz in Brüssel 1995 2000 Magisterstudium der Politik Wirtschaft und Erziehungswissenschaften inkl Auslandssemester in Frankreich und Praktika in Aachen London und Brüssel

  Original URL path: http://www.fairer-agrarhandel.de/zu-meiner-person.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Veröffentlichungen
  2015 Cooperation with the private sector Perilous partnerships Rural 21 vom 8 9 2014 Keine Lösung Oxfam warnt vor Hungerrisiko von großen PPPs E Z vom 15 8 2014 Starke Allianzen für Armut und Hunger Politische Ökologie 136 Ökologische Gerechtigkeit Nicht gut genug Die Bedeutung der Kleinbauern Förderung in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit Broschüre des Weltladendachverbandes Landgrabbing Unser Land Unser Leben Seite 1 2 Seite 3 4 Ökologie Politik Das ÖDP Journal Februar 2013 Too much speculating in the system Rural 21 The International Journal for Rural Development Vol 45 Nr 5 2011 Price trends on world agricultural markets Hohe Preise bedeuten Hunger Interview in der Zeitschrift E Z 2011 04 Schwerpunkt Seite 152 153 Macht zu viel Handel Hunger Streitgespräch mit Klaus Dieter Schumacher vom Handelsunternehmen Töpfer International Böll Thema Ausgabe 2 2010 S 26 29 Schwimmt sogar in Milch Die politisch gesteuerte Überproduktion richtet weltweit Schaden an 1 Politischer Kirchtentag Plön Extrablatt vom 30 August 2009 Macht Handel Hunger Themenheft Welternährung Aus Politik und Zeitgeschichte 2 Februar 2009 Wie der Hunger bekämpft werden kann WISU Magazin 12 08 Le lobby de l agrobusiness à Bruxelles Campagnes Solidaires No 210 Septembre 2006 WTO Rahmenabkommen nach dem Geschmack von Europäischer Union und USA Agra Europe vom 10 1 2005 Zucker Reform ja Liberalisierung nein epd Entwicklungspolitik 14 15 Juli 2004 Geschlossene Position der Entwicklungsländer unterschätzt Entwicklung ländlicher Raum 6 03 Handel versus Entwicklung in punkt um 7 2003 Der Agrarexpress auf der Nachhaltigkeitsstrecke epd Entwicklungspolitik 13 2003 In Verbandszeitschriften Die VerbraucherInnen als global player Shopping hier Folgen dort FIAN FoodFirst 2 2010 Die europäische Fast Food Landwirtschaft Robin Wood Magazin Nr 101 2 09 Tatort Arbeitsplatz Billig billig ist nicht umsonst zu haben Rundbrief I 2009 des Forums Umwelt Entwicklung Supermärkte Billig um jeden Preis FoodFirst Magazin 1 2009 Wenn Lebensmittel unbezahlbar werden Metallzeitung Mai 2008 Kleinbauern in der Modernisierungsfalle Der rasante Aufstieg der Supermärkte im Süden und seine Folgen Inkota Brief März 2008 Surveys show EU s Green Box subsidies are trade distorting SUNS 6316 Friday 16 August 2007 Millionen für Multis Die Initiative für Transparenz bei EU Agrarsubventionen will ans Tageslicht bringen wer wirklich von den Agrarsubventionen profitiert FoodFirst Magazin 01 2007 Europäisches Agrobusiness im WTO Poker FoodFirst Magazin 1 2006 zu Agrobusiness weltweit Unbequem herausfordernd und vielversprechend ein agrarpolitischer Dis Kurswechsel à la Ernährungssouveränität FoodFirst Magazin 3 2005 WTO unter Anklage Beihilfe zum Hunger Rundbrief 1 2005 des Forums Umwelt Entwicklung Gefahr in Verzug durch WTO Kommentar in der Bauernstimme Januar 2005 Worst trade organisation 10 Jahre WTO ohne sozialen Gewinn Germanwatch Blickpunkt Welthandel Januar 2005 Indien und Brasilien ein starkes Duo im WTO Agrarpoker ASW Solidarische Welt Nr 189 Das Doppelspiel der EU beim WTO Agrarpoker Bauernstimme 7 8 2004 Die Agrarverhandlungen in Cancún die alten Fronten oder neue Entwicklungen Blickpunkt WeltHandel Oktober 2003 Afrika sagt Nein zu den Singapur Themen Blickpunkt WeltHandel Oktober 2003 WTO Verhandlungen sind gescheitert Bauernstimme 10 2003 Wer Herrschaftsansprüche sät erntet Widerstand Rundbrief 3 des Forums Umwelt Entwicklung Die WTO und ihre

  Original URL path: http://www.fairer-agrarhandel.de/veroeffentlichungen.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • âÞl¼ð ó Åép Æ ùGÚMº zA Ä y ò ô5 Ø Ä çÿÞJ ó XfúåÓ úèË ÚÍ Éº y ÁØËü Ë E f N T K 6l Ú àÙ þ æ ì ñ 7 Þr4 Å Y èrÌ ¹ í J û É ¹ 1Ö Zh ÉáÆXWõ9Äw Ô Jû4 ÕÑE á ÚL ÝI 3µ ÔÀ ½ G ² ð  RVló ¼¾ QÓ½ 5 ö µCfO7 Ö Ñ Ã â8 d ïÅ ¼è ÓaÑ æ Þl1 I¾ì æ³ ¼Àľñ pO ¾nÝs WÉ ÞJ È3ö ùöõï õíë gÉ ø Ñ Qò þ z é oãîà 6 í ê¾ Îf³ ÌóYo º F½é öVà Mç³ O W NKª üRµç xøê ÑÔTK 7ö Ê HÉG ý¹ î Ü 1 S Ió8 q6òîõEú Ô XÜéÂO êÓÁë ÌD þðHÁ C Ý lò ÿÿ PK UË ñ ppt slideLayouts slideLayout8 xmlÔUKnÛ0 Ý è î Y Ë e A h E íØ äZíqz ÉI m Ýèà y3o c Y4Ì QæÙfÉ8JâñsÎi åy ² ûùðÃUÛú C 2 Õ Ñäó QÕÚúyAÿ Z zâÐP0¹  ÿê ô g vº Ïó Çó ä Ê Áj i9 ÏÊdy ùEù ê 6 ¾X²MMµ4rmÏ lÂv JÞ1 dí v4xºõ DQ Q4ôÓë ô ú urý O ß pÑX eáHÁÕÒ TqIè ªé ÿÿ PK ç W 0 ppt slideMasters slideMaster1 xmlì ÛnãÈ ø hDR¼ c t 6 x6 í ² 1 H Ùòe ò ù üFÞò ù ê Ê f¼ À6l ªYÝìªsººNKóþ ûufÜrQ E bÚï Óày i¾ ðÊüáô ùÈ É 1òjÈNÌ å ß â ³ê Qò X3 bÙO ÃØë ïX ß ³47ëþâ ý Å ù 7k K à µJ˪ Êh à Q½w t ÿâ ùR ò eÙæé 6T òI ó möOß ë ê sºÊo åUy èCüÓí À Ò4r F i u 6S s é wº Øð Ö4 ÇÀ â ½ ò iĺ1Þ Æ Wg ûÍ àZûPòJ tÀ L ûsÉã äñ µ yë Ä 2Á òÛfÄJ ªyzë ë ë ßòÝp ÑÐq ß ÈÝ á d fyË ç X Ú º 0pÛñ 3 ÚÚR7¾XÀÛ õõ ÔS Ûy æ 84 rÓ YÛkϵÇåPÞ ä ã K ÈlR 3 Ç B Uò E½ Ë LkÄóä v Ô ðÞô îÍC DÜãô ö cí x Ö QÓ èÖîò sýA ú¾ lÖ oG ç u À Í ÿîÔíP Y Ó È Õ 7Lpó j QU 6 Ü n FsÍĹB ê Í 3BA F l õùÄ l Þ ÎÎó Qyt Æ T à Lóú6º l û JR U1b¼T ÉScë vZ¹ÿµõ3g ÏRª C þn d ì Ô N K ä eü O ñj ivë Þ e Jü 4 PöhÑ r W1 P ²bY Z Ï Ýñ ª LL c ÄÖ ÝA ñMeäÅ v ªJ ½ Rm ÅÝ ³ fÚH c 9ªíug ó 7D NåêjÅh Õ Ý4Ä ç ø ØXâ1ä³ I Ò ØÄ T û6 YVä Ï ô 8ë 7è ÖYàZnhOìÉ úØî Î lZ ô Ý ¹ NcQTÅB¾ u ëæF C7ÛVW CxîV2 ò y b i ôòíp 2 þGN ª Hy å R À 8 v â º G ß H kô Ô Å znà Ø g U o ù S½ ôkê f Y4 ªM c È Î³Ðí¹ ÓÞh6q þÌ ¼é Lí U U OI¾ T ² IgêO z mô Ûù4ð6ïÊÍ øÇ Zªª 9¼hÈPv G¾3 ǽ íÎzî4 ßëͼ ëNÆáh28 xx jù Ô¼EãÓx w VÐqê Ä ² A½ 5 Õd ç 3 8 YiàÄæÄ E hs Í 6 7 Ò õEÓ ûº µ 4 X ú cÐ x Ð ª k iu ßV Ýâ ¾ k à A ÿCÂéÿ ÿÿ PK ÕÑ ñ¾ 7 ppt slideLayouts rels slideLayout6 xml rels Á Â0 Dï ÿ önÒz DðàEô dÛ Û d èß c Áãì0ov ýk Å à5Ô² AÞ ë áv 8 8 O ÞÄ o æB æ âÁE âYà sÜ Åf Y H¾8 H æ S ö ÖUµQiÎ ö NVC Ù Äõ Kó vè gè Ìc T 3r T zÊ ßy jYÞ Õ6êknû ÿÿ PK ÕÑ ñ¾ 7 ppt slideLayouts rels slideLayout5 xml rels Á Â0 Dï ÿ önÒz DðàEô dÛ Û d èß c Áãì0ov ýk Å à5Ô² AÞ ë áv 8 8 O ÞÄ o æB æ âÁE âYà sÜ Åf Y H¾8 H æ S ö ÖUµQiÎ ö NVC Ù Äõ Kó vè gè Ìc T 3r T zÊ ßy jYÞ Õ6êknû ÿÿ PK ÕÑ ñ¾ 7 ppt slideLayouts rels slideLayout4 xml rels Á Â0 Dï ÿ önÒz DðàEô dÛ Û d èß c Áãì0ov ýk Å à5Ô² AÞ ë áv 8 8 O ÞÄ o æB æ âÁE âYà sÜ Åf Y H¾8 H æ S ö ÖUµQiÎ ö NVC Ù Äõ Kó vè gè Ìc T 3r T zÊ ßy jYÞ Õ6êknû ÿÿ PK rÜÙ ppt slideLayouts rels slideLayout3 xml rels ÍJ 1 ï ï únzf ² ½ ² ôÌd ü â¾½ 3 àÅcUÓ µ E r w 8Úä ¼ ï I èhI Xà0ÜÞì y Ú döYT D10 ÅÎ HtÊ ÛeL Pm²L ɾÓÄ ëº k åèv N Ü ÿf qô ý ë ô e7 1 óôë ú y ¼Þ ÿÏ ²xÇ Ë ÍÊ áföá ÿÿ PK ÕÑ ñ¾ 7 ppt slideLayouts rels slideLayout2 xml rels Á Â0 Dï ÿ önÒz DðàEô dÛ Û d èß c Áãì0ov ýk Å à5Ô² AÞ ë áv 8 8 O ÞÄ o æB æ âÁE âYà sÜ Åf Y H¾8 H æ S ö ÖUµQiÎ ö NVC Ù Äõ Kó vè gè Ìc T 3r T zÊ ßy jYÞ Õ6êknû ÿÿ PK ÕÑ ñ¾ 7 ppt slideLayouts rels slideLayout7 xml rels Á Â0 Dï ÿ önÒz DðàEô dÛ Û d èß c Áãì0ov ýk Å à5Ô² AÞ ë áv 8 8 O ÞÄ o æB æ âÁE âYà sÜ Åf Y H¾8 H æ S ö ÖUµQiÎ ö NVC Ù Äõ Kó vè gè Ìc T 3r T zÊ ßy jYÞ Õ6êknû ÿÿ PK ÏX ppt notesMasters rels notesMaster1 xml rels Á Â0 Dï ÿ önÒö Mz W Òm l D o eßÌÖÍ È C4Îr i r½ ý N b ³ÈaÁ Øïê N2å 8 I ØÈaLÉ jÄYFê ë7 c m µæ ø jm Ëlô ê f d çewkÍZÃÅ ä ÌÙÜêt ÍVf j ö²1 66 ¼ Y s ßèlv Þ u ß ÖZm x M æÐ ý ½ 9 U øZ ÏPP Eyi c Å ã ô 5MÉ ûPÓ ÌèHP zb 97 é ª fò ÿþÕó èÕó Ëf wÌm ¼ q sØá THµ edKà l Õ 8õÙà QJ õá i Ø DXHbø l þ8ß 5ÌD FgNÀM 2 N à 6 ÿÿ PK øZ à F F ppt media image1 jpegÿØÿà JFIF d d ÿì Ducky d ÿî Adobe dÀ ÿÛ ÿÀ x ÿÄ 1 A Qa28qBb uµv R3C r5 1AQ aq ÁÑ2Bbr 57R ²3³tðáS u ÃÒâCcs 4ÿÚ ïã LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb Å S LR 1Jb ü éÝ éín ³o D DW K u P ² á ÁÐj H LsVú êÇ 5 M N îxî vQ MÇ Ù É ÈëØÁjÅ âa µ w ÁïoÅ Ïbü ù vQt 5ÔiÌ õHó ÒòË Ux S DKÏÐ ½eõ q Ç É a É d Ùe Iö Aì ÈÜZ Ü kú Öoø ¾L ½ïüå²zúúø 4 Ï È ô g f zÖ Ìÿ ɵ kßüv ö 쵪 ùòÿ hÖp þIÒ E9 S Wko ½Q0ç ËE í ÐÇ J G2nÒõ Ö ê øÚ¾ åFyÈöK ÚC aªÜ à À 6  jQô È Ü W D º àÄË 9 e1î á æüvúj ³kjýLR 1JÂ È E ãÒ ²mÌâ ºHÊÆÀ5 ä Á1 V n M¹GÐÊ æ8ê V K yj cÊëxá É HRîVü w ª ÍC o à1ì Gáì ùgÖm K Ä w qÜ d dJ ûxÍWÔ½zlh2 z ªdc îðÃqâ OÖAñµX uc hâr¾Ò ã Þ ò ï ÂÜ5é a Õ ì PÝ no öñåäç õj w ê ÅX ÛGl ÉóW 6PÉ8hí 9n È R L ë vÅÌ âÉCfGR Á û ªB 6 Z5 Õ x b û r g vÅÕÜý BJÕr Ê C Rîß ¹ ² bÜ Ò E t TÓ I P Î ë ææê ç WW lýÇ N Ï wv ƽ ª ª e eLd ÏÖOwâ 2z â² Zà û eul Ñ ã b UX q gî Ë mÏJ ² LP ÐÆØ D ¹ ëÒÆ áÅt IãÉÎÈí c Â ß H³ Ø Ë íæ Ø c V y àkÏ Ø I¹ º 1 FY á UpõNÓ Þ8d b Ç Su à ú ô³ J4Ñ ö LÙÛGÌ 2Ê ÏÅ l Ì VHY N Tdr æ ½ Cl ù ¾ ìoÚ ì½ xqáV ¾PLè v k c p Ò ûã D d¹È x Úuu 4 ÏL nÔºc¼ е Å Ô H êùØx³ ó Í4q µÀvREø p½ É úò ØT ² Q nIYVÖXUãc ìÝ I ù lÈÎOè b ÇÐ9Ï NÙ ø5 Á EÈ Ç ce áùS ð b ðdã² Y í céúñÑ iÎ4Û G cl Ø íe G j ¼øïï Ý b µÅ5 MÅXa Y8ç ñ Ü Ì êº ºK ý BTý VÇ r qU WÝ1Jb Å S 3ó 8Ñ 2UÌ kt 4úªÉ à UY x í ú Ds ýNõB tà L qêMò R3 2Ì8 1D î ÇãV s8áa Ïð ³Äý í ¹ 1 s ç0 Æ 1 a Æ0ò 0 PfgbîIbnIâI æ ½ â dg c â ªúVfA Tc gr hͲ áR 9ôär NÓó5mB N ÏÉ kÉ E Öb ª³ D bl ÓW Þ ëß ZDIle Eí D öãöEw ð 8 2 Îà ª LS ¼A Luü ¾ö S T AC Î ÛNBj¹ G T2 u ô7 Z Ï UH Ý LèÂó k ÊËþ6 ü N F kd9Á í²mÉ b D1dc âd ýC üõó O ßÛÚ 1æÌÉ qh ê Q ÖäG K óZ àEe ʽZÙúi Þ ÜÕ P Jguø 98ó ÐN Ø ÍSô ãë tÑcÊ Çi² í áX EêÅ Ä Õ Ø P sµõ ë ï Ó ÚU 4 9Z à MtáÝ fä¾ Ò G Jr d 6 áéöµ ç ll Mû ÅXx â ª è ØrÄÝ 6û µÈ µ t d¹Å ãe É é³ ÍÑÍÝ ë VÙ ëÉ 4n ÝOÀàX lor V S vEÞç ÇÄ ØG Æ ÎÈ l wÊ mX8 Ýæ S TJ H Ôã Xæ î ÅeÏÀ o Ë õTåãDòêÚ BÁ Ä0 ïØ 5æ Wì¹ C MSäM ªçs L l Àw ¼ûÍM5 Âg1 ¼ñ Ê Ý eµNÀµk Qï êR î ë ºé v t W HJ d åFùÚ Û vçlýNH ÏÀ Ëw ÆÇ 5 ZÌ ãPl vÇ ÅÐØÛ² À v Jí dPðrv Eä ½ nÉ t a G A ö ÒG µ ãмg Qý õ ª XÖ Yî n 8v Õ ¾Hxl k l î èÆ m Q ÆIâ Uó G S dúÊ õ Ó ô A q7 Ç h² öu Ë t Y ÂVàØ ÚÕ é M ñ W7 ¾ 6 7kLêe ÙkR³ YE ÅØ h ÄÄj ²n PTÅLMÈ 3 z ßZÞ øÉØ2Ìòmü¼ HØ O ç æ 0 â läȹg äÂÊM¼ ï GoÑXßäÒRM q ÕB1 ÎVQ x ý c Ql N NaäyÈw ìÙúÏ ÓJøPiøÞ e DçRÍÈ ò cÅ ÛTû êEI B êýøãàSýý g6 o ¹ ú C öï Á QXóOÅóe ñÙ D TÉ ½Áêä ô Uzq ¾ ª12 Ì ¹Õ ÌåÔ wø E ç7 4ý ³ðÛ H B öñ7 ÓãZ Å U Q léì r w W 2 ÛpPJELA1 5j CZ öÜY3 6B³ã Bò Â Ñ ÈÌ b 5cçp 0O 7µø ÆÝ øò3À Ym v g lÐiÁ F 07MH r Ò4zr nê 7XtñÐ UÖ J éÂovÕÆfdRB 0ù ù º ï v Uä6 ¹Ë XV µÍ 8ð H 7P S ï û hw w Åêî u é åLÇ cÈF þ y Ï ME ¼ ÅÔ ø k q ô õÕ E U 1NC È 1 C y A î²²² R pGa k ¼ ØѺ Çí e å 8 ÊW ÒPàS½ Y Ù ÿ Î c y Íô b ï Ò o ÊuYN  yçS J ÉæncnÅVnÀjߪä 6 x I Ý ÇG¼ c ÝGr O G j z rñâÄnÕºE S ²ê ÄG8Q æE á 2yV8Ôv³ U ÒÄ XÁAb x 5 æ õ½ º t¹ ìpÍYº Ê JB lc G ½ Gµ 9U OÓà ì É Q Ï oáYc 1 Ä Ð ìzÖ ½ö ö úkéµNØÉ 39 Ø 2 A 2q ÆÌ º j Þ Ø ø p x É ²s æ Ê ÓR Ù Å iï À Ä øÁ ëJîç G Þ XÍ dv 7 2ªËÀ l ì ê0 fáê óÇ Mó4 äi ì ËÁÈr9T qÔ É e W ì áÎ 6ÔØÑæ ÙÅ øx yî G t e õrµæh ùI 8 þèè PhÌ às þà Ë üNo 5 ¾ k ÄñÎXz BÁ þe Ò 9õ c gTzI àí Nº6äÕ ÞIä âENp L 9ßò ݾ Ìl ² ï À OûÍrË nÓ ñk¾Ï ÎÈξ E àë 6d ðL à ߹õ éº3 ªGï ü p E È ó DÍ û ¼ ÁØa næ Ù û éoÓ jØýJê69Ç ÿ ÄY 0 ã Mñ ª ÐôI A n þ ÂÝà üxwß S B F é YÙ Kûöj v ì t R ÉY W C Àx áÁD þ ºåÿ i ÒÍ 5µìè Í 1 ² É2 å Õ ÿ ñT mÅ ùIò Ú øÏ ø Ï ³ßZ ñéâ MÃf ³ 2oõ MUãØEH eo³ Ü ÍÔLü î eÄ äÉ Ô P é oýbMñ q Í qH L ¼A E 3w þ jÐt ÈÈ ã Æo pí Û k ü Ò Þ1î Ð Þ k U C Á 8é¼ I õ n ઠB áÞ ôÏTè R Óp TÓ¼Á N åsó þ F7½Õ u c äü Îî ³Þ SÉá ì Ö 9 pÙ QM Mê51 gp b ³5n t M Ò R MÔ N½gÅë ÉL EÝø bÍ X Öø2 ÀÀ Ä p á ø öÔ Ðíû Å ÒÂÂ0 w I c 5X EËg1r îÈC äý Ñ ÁÀ v àÞ êLz³bù K ã u Ö åtcÉ K akÁ LÌ rÚxÉ Q HïúEl sì µä 0 î ³Lhî NÎú8ҳΠÉý Ë FQ H 2 j þ 9 Þ Xötûr ¹ à L e R I RΠݵqÔ5¼ F û Wóã7ù ÿ fÜ À ÿ ðÿ Û2ÿ º Û Ä õ î ÉgóScýÕJg ü9 þ 9 öìOòÍ n â ú T o Lÿ Ü ñA èïù ú¼ßó I6ïð ëµs¼C ÞJnC îe7W Ç è q R Ãó û ÇmteòAü Ù Ïèßë 3 ¾ ÿ yÿ êp ê 7ë ßQKñ¾ YQù õ ñý Ý8åg K ë ì Í Tb ec ªúVbA c g hͪ áR ¼ z VéÚ f A éÑ ¹ù3 Q íy ÚÌ Vv ìM ñ ²º ñWÅú BóíÝß Ps J Ò l C p ç cÀ Q ª ò kÐÞ íî mp Ë çÈ 9 isd p½ ÍÏ é i q ö Ño8¼XBÌ5E6ì hgÄi0 x º ² h H è wû õ ñë rz è Z î Ü 8 ½ 0 ½ r y çy C ébO Ê9¼lmý 齪 ä dhøÍP³1 æ ²P QM ÉIW 4 éþ 18Q1 ²toku k ÎEÖ 1 ÌLà0â ÒA x e õ iÐjpXÛÍ èÞ ûÁïúÅrõf LT S 5 ç Ïá üM ÑÒ ð r d Áèbð è E 4mGnk9Z TÃÈxeCù aí a i o Î yj M âWhÞ È íÕ þìó6 Ä 1ÛÅÄ Ö ê ¹yúæøz ÚræïMWyJ å00F 7q à qãR ò ä éo SÏ I Í1Jø jÕóu l Æ 2N ºE7 HáÁ Y JtÕLÁõ ç Ðà A ÊÀ2 7 Y Á 3â ³îÔ 5â 8 ªÍkÌãES ÔÊ 0 Èq Þ µ ô VÈl í 6C ñ ÄùaoôÕ éZs f û UéJÒº î ºÚ VwÀ Fµ à dJÜ TàrE u ö y GÓpfþ 8ñ ÿ l þªö Þ Ñ Ä ²vLê ¹mo ç 9B ÌÊ9íû j Ê á ÚD ÃÁ ù Ojêy é FcÛ I1áwk ³ c ê Èë m0ùÌ ½ ÊI PVy S zùÚ nX ºê Q Àe ÏÚYù éÓeÈnï 4 ì Y 1ö kå q Í cÄ 1 à a9X Õú É r V l Yx25ÊUJ dNÜÏ ñO ÝC Ê 3AqDæ D ôÊ lm½ æô x 7å6ºó ½ ýLx 6üR ú ðQK ¹xÑe ú ½ Æ çmͽ ÏóZ FU ç k ÁÌêM p½ DFo hª¼T ß Üî n yç ë ü hóù º ß2 ËC Þ møßƼ¾W òã ê ÅWD DLã cfâã Ì Ò U Z Id Ô ¼ x0 s0pµ s C ø k ÆâêÀ cÄ p Qé ¾ i 5 û gz 7P LQTR8TP M E oê àâ úÙÓL ôï j7 êED Ý Ìd å ÿ AØöÕ S øm ÿ Sµ Xv Mr 7 Îǹ ê V5âb 2 V wM ª zzzg uM3PÑu ô V SÆ 7 dt YHñ Àö Ec F Ê8 Á VVñÒóTÖ Í Vjs y Þ ³w VNÆ1V 9f ª6 àÊ Î î eu3HÝ EÀÉ2È Pïu ü²ªÌ P EUióÅ ó cF¹ o Ï ûT ùUò ö kí KìM Ð l Ç ðñ F ï i i h Qà õ ³v Mñ øýç6 4 E J Ñ 3L à Ô ª i ö ÇÊ Rm v ý SlzVÜÞwm i Æ gR á hÙ È ÆQe 4vù ÊáóS 0 Ô çi y ur Æ aU r Õk büÓÓ Ù A Û EC P G ê QÜ9 QÐz V ² é EQ ÈÆÊR Ì 6Êm ä w ³c Ê S D9õÃë6 aí í s âÔd Xäà æi dø ñ RaÏ2ã Î H Y¼ w Íåº q ²j9 5 äýFjB¹h pv 12Í bý é Í êQã Å ç 5 WÛÚ Ú6 6 P À w 8 Ä 5 7 Ìr AàEQ2 Å UV fË Â ½ 75 à úAë Ù b ²Ç À è pÒô O Ô Òt y²µ9Ü qD ÝØö U À8 ö ò0HÁg I òð Ádôè³Ú a G 9TLzü h 8HHw A m Ê L B 3 æ U½4za øßI Ý ö Ü É au I ªs è l Opíåÿ æûªN³têKLR kÛûJm µlØz eB̳ ÝÓGvP F b 0 B äEÈ úÛ u w ßÐqu º ß MS Îa 2 ÎÈ xÒÈêÒþÐ ªÙE K VX d7øü ¹ ãÇî̵M ä3È i í Ó æ³ Á ÖkÉ ÚyýIälò óíÚô D Ø2ܪn n¾ déú ÐÃÛ n øñgæe OLx ï ÑÎdÈyÕm ò kÈ 5 dj ÅH R Ù ÉÊ J nÄ êº Ù WÊ3MÁ¼ é ت z ²c Ó ² åÓU ¾ r P ½ôçmë D Õµ i Gqåäc öÐÉ Ø èÊ9 n8 W F2¹Ô ó¹ h XÖ ÖZ dCGx FM VXSæÖ8Ò Ê ÅiZQck I L Ë KY Ì R å½ü ³æ æ6ß e ª Ñí5æ ºU Ê ö ôóªõR9 å ªõÔbÝ L Q ò ö ÐÝ8Ú N³³0g lfbæ äý ï Ü Dö Ì8v ccN²á3 8X7 ò m Û áæTRLO uæ Ø ÅÊÏÓZÊÈ ÐÆLê Iº EÁ å qÆxîþ î ã õ 8øzÞ Å åÉ Ï SbX Éå ½ qÍjùÈÀ lŵ Xã POß j z Ý y ÇëµMjVàÕÖ 16î 0ÌË 5 Fsn Xb C  4 Ä ô êp û Tê ü mé µu 4ý MÉÔ ñ¼ òüG ÌÓÇ ÈÒr k äÍÌ Eòî Frmacù¼x û üÚÚ Ó LR 1Jb Å S LR a Áã¾ Þ ÓdS K¼A  m 0 b ÀD öT ÿ c ã éÿ Sñ 6ñÓ É VÉ2Þ ÉÎ EËNÒÅn³b 6Í C ßùáéá eÆ k Ê4ç Û9hÙ åq Ö ¼ m ð Ó¾ KKûÅÑ ß KZ¾  ¼ì ¾ ²è5 e dvÓl ª 6E F Õq äÅô ò îènN òEÁ ÔK Éâ4 J ç 7Â Õ pÄ æ ¼ y w û µZ çÁAùji à6 ü Hn ã À òÛ D Ò ôÌ Å ½ Ñ ËA Üâ Là î ì ÖÏsqg ì ëø l Õ µ¹m õ ÉÆ dà hW 3 å ¼eÀ2Òc Ì Âf L Ó7Ð 9µVÕLuìu pµÀ Ap è Ú IY²ÎSïi GÏ s0 z à ój KN²YEde Ê ïS ã âÓ Ç Zè¾ ÈAØFO 4lÖ ro ïvq²vZ çµ D cj Æ t WS â GJFâ jßµYp E Ó ÁùöíXªØ W T ó 8À Y Ó Í è Í ¼ 5 î HÄÀ² µCT Ý G w F¾ ÿîó í vê0 Ê ê àp àÊ5K Ü2FJ FzO yt f y ŵ M åµ BË 4 ³ Jr mwûù ã åt ñÊyì R¹ xÅ Äÿ Bº³ýé ì zÿ ÿ¹Ó ÀXq xÿÛÃÜ ý 9 Vñ Ô ÀC d ªt iß t w Ç þ Ûi GA µ ß Âã Á ÇïÅ ª ÊIRUv óA5 Kc ùT ÄyÖÔe f ßPQä ªì8 õò Ft Å ø ÃqUfd º ÒMÌÄ RXP W Ak2s r ä Z 3ª é qݳ ã x3ê Ð j é ¼O bÈ ü PÁ Û æì ÝaZÚ Û g FÄ f ½ ûK2¹ ½ª À 9å ÎX ãÕO Å ½ À aRÿXN þ àâ ÛYËéÁ ã ê 8 1 n¾Ëx Ií ¹7 Ë qYÉÖ TÛ Êù ÇihªÂÍ TÁÑ ñ1 1õ J ããx ÀçÍ D ½ Pè ªLº Q j 7 í Q ê Ôñ c J PX è ËÞÄ î A ³wÒ õATT ¼ â þOÚ ÿÿ PK å â â ppt media image2 jpegÿØÿà JFIF d d ÿì Ducky ÿî Adobe dÀ ÿÛ 2 2 55555 DAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 6 6D6 6DDDB5BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÿÀ ÿÄ 1 AQ aq 2 ÁÑBR br ðá Â3 ²ÒCS ñc 4âs Td5 1Q Aa ðq 2BR ñ ÑáÁr ÿÚ ôú ôÔw à3 ïMGz Π½5 ë ôÔw ê ÓQÞ 3 ïMGz Π½5 ë ôÔw ê ÓQÞ 3 ïMGz Π½5 ë ôÔw ê ÓQÞ 3 ïMGz Π½5 ë ôÔw ê ÓQÞ 3 ïMGz Π½5 ë ôÔw ê ÓQÞ 3 ïMGz Π½5 ë ôÔw ê ÓQÞ 3 ïMGz Π½ ÔíÅ ÂJàì õ Gz nFu é ïXE u ë Ö w Zê Ñ à ÈÎ ½5 ë r ì íÎ Æ z þl ÌPI5Ý Â q Ú ýã³ 4 Ì5ÜYO äߺ6zúTÐ Ëv ã o ï D QMs ²¼7 íf Åe LgÈÒ1 æ nAe Sw3 ÃIÓ FÀi 38 79¹ KS m uC K Äí ô úæ¼ 1Èà í ú â 6 ñ à 7Â6S ɹ AÜ FbcÓ ì 1ìWO 8 ïÅX 6ÆÝ 7r Ü ³ 98 7 ¹Í CsH Í ÀMtÒ n pû QRÒ69úÚù ã ÑL Y l jbÑ Èi9 e µ ëSN Öâ µJ h hØ Z Æ c æG ßy¹ ¼ Ò ý ¹o S Èÿ ºïaÅ QÍ id 9 aA p Øm2À Ïó7ø J½ ì Í9 tD Z l 0 í ÃbÑ X 5 h S rÁh XqYí² Ý Ý ÊÝ Áø 8t TSj ï rZ7 2Ì ÓF Ñ vN ÃU0 YD 0 ÔR pè 9Á ¹Æ fJ9Á ¹Æ bIT Ç r aÍÿ iÝ ÚP Vt4 s 5²³á À wø ìéöG É D DD Uy Á hàÓ ï ½ ùL Q º N Bi lÞNê pîXj kÇÊæéî ¾ Ò Ü C xt TéÆ L4K ìþ ½ ì Éh 4 4q4 êÔ Ù I H æ 5² þ k² ËPÜîÅw Y 4º1ÂpûMÀ çÚºMd K ¹n îä t 6ù ñ å íAÔEÎ Õ R ÿ v r ã j Q WÛ Íh3Åðä t Þ zè ¹n f Ó w TîlËÝÇ è jØáò m mix o 3ë Û W dA k ² 7YE À¼½ n Ò aEé L À ³eô ã 9Ô Zá¾3Ùvż PÁ µ³ Û ½ z 5 i D DD D DD D DD D DD D DTn ë F fxØ Â Ó½ ÿ Ð ÿ çaÿ Èáü ô º V1 1 ² Ì Öý FV Ý º dLæ cc lÚvãÔ ¼ µ æâÞ9Nnh Xs s fJ ù oãá çh 71 Úõ Ðó æE FÌ8 õé z c i ì ÈH à h d Ê æ F ¼ñ ì âë8u ÀPP ô Ê È Æ M ÈÃzÖXÀÁÒ 5 GDÇù XU ÊlÞjae èWQls¹ Ö l4c Ó hÌ OëW ál1 67K Á wVlºÓ ¹ S ÃB fÎaý9Þ ç Ö éAg Í M Z T º ðg f 68 Íèõ h ÝòË 5ó Qh x Ï ªR²âÁ F oJøXdvªã Ä ÅTñ Ïp k k â LÈÙ YWz Ó xÍ wëë B ¹ÂYs B3 z Ó ÂÒê SwLÍG½ºO WA s µYw L Í ßÖ ÛLt A åw qhèØÿ 3A ð u É ß Ã ² R DD D DD Bñ Ýÿ Y ÈRV úÛ UB¾ 5cÃÚ ÓPEA ñ 6 Èê¾ ægfc î è G T àÜ 6k øY K ñ Îv ³yÊ v Ö Ë ÇQv Ç äûZË Îe ï Ëн oÖÐíâ ÇXBë¹C t µ Y hÖh2 Ån ÛÞ mt úqåaÄôª³8 ² ³ Qæ Fﵮ MË d kÝoåj ðÃ4 3 V h å 6óº dgÞø ö ÔeÔwRÕ l I Î Z9 æRJç йWÜÁ Á nÀ k qªµaË ½Õ Õá ÛmtÚðo ÖD võn xæºW ìü¹ úç é ç rùí ã pp8 Ò Ã q ºZHoFå Q H FåÉ e Õ Uw îdoÂW Û jsK Ê o M z 5  Ôz h XÝ ²M h R ¹zWZ j äB JÖé æ q ávOiozåG à z1 rÁ Ng y Ù ¹ ðgú ì þÇv è í C jÒ ÙPµ ÚSn ñÄ pù t ¹ U Ç Ç æ z ø AVÑ 1Ü Ã ÿ Å nÊ ùi Ý µ 5Ü µ îÙ N eL SÕ þçËìíã h ¾³Ê Ä FØÇÆö0õV Ð ÍWÝBÝ H â ùÓWä Ú uË ÇÕ r ÝXÐ o 7 Uìi Î 4V åðÚµÍ w vy Ð vàØâ j AÇÖ s è Æãø µ IÙNÞå BóÈâ² EËæ k  G ê 5 Î æ ² p n LÜu aOf C æåÿ K Ú çê GªC Ü3ÝÞ 9e ï rÍ µ5þ k GÉqÿ ãF Ug 3 3Û øÏÿ Éþq ó ì ó 8 ¹ù G ûT î²ÏM 6 8ãÕÞ 5 r à Zì êrÛ Iñb½ ª S âí î c ØF4 Qyþ ¹ XP Û jV ²õ Ê f Þ d ÍÙM ³I É yjÐѵ Ï äÆûÌâkÊG Y ºX Y C JÙ ¼qÔQbHÝ nagO å Ê uôæ èÔ0ESêê5á ò ú fË Äl q Z²î7ä ÙÝ ¼ý tPºê à å Óºu oD ã3z Ó Ûz E Ó Ìª Ìê ½ Ó Ìµ NÐ dZënõ Czf w ã î ªöÞ W ÕÌ X ÜJ ÂSàiÓó wN ïkY à ½W³n üÒ7Ii âÜ Ú µ æ1 GSOéCÒ¹ e Ð ¾ I é à g d 4ûWFÓ Ç ÖI sñî º ºG  ºRHïÄ 4 ö ³ E Ü DÈÈÁ åJéíqÏ 4c h ä ÚÂ Þ ª ªHÚ I û Õ ëTÛæºÜ ªÍ3 n R îelÓ Ò4 Ç6 PÄÃû SúY ÉÕo hh lØ ùíú ÚøÞ û û ýå ¼ Ù8 ç ZãAå ÅpYÚË é ý ¹ã ¹ zÁ¼ Õr Úÿ ÏÜ ô À I óß Þ Ç c Z æ qÄÓ Þ º¹ l ið o q z Ä Ý Á1À v dÄá è ÝÙ é T A QlYU jÕîlcSÈ LN ¹ 2a j g ³ QÝ Png 4 tü ê ÕÜÝ ÛPÉ ð7í bÝ kq 9 ÈFx a üGÜ 3¹ Á ðï JºH ãRª ÿ ÊvÀco ÎVz B î G mp K² Ø TåL 1 8 f æ ÖÝ 5ºk ë VnoZÆÏâis Ö y ³D Þï úÕV îf Í h0Þ ëÂñ wÓêsäµ Äb î v O ¾ k 2Çxü ª çw áÜÒº Úä Ò eA m Ü N ÄÖWÚ³íÿ ZZ ùz z¹ÿ ìÏÒ5BÓÒ îÕÄñ âÄÓ r Í Í ú ²ú u kÍ 8 P Üâ Kd Gh 6ó MYi Ó äsZ j3 NÊ aµKðæ5² ÓC çuWØ c Øà Ì â ùXàé HÄ7ÕU3ÝZµÃ Ê IYY vmR2F åÎú I å º hwíS À Í áæo HÙ ì U Íj j Ôâ CZ4Ñ âBÈ J k Ñhd L T àÖ Ê K ò pU Ý ÓËá ù4 Ø ö OãNF änÆutô IW8á ½Ñ5Î Ìaq vn YRO Ô ôüß wìúú µ ¼ öµêÅi Y W HYèXm sÉ aÄ A tª ÉÚÒ g 9p µ RZ sWe mà 6Ñj Ëá 2 qòÍ ÐÂ Ý SË ÜC WKñíÓ 3 zµu 5 W åÍ 0 1 Årè ìW ºk ¾ o 1 LÛ ê ìäl 5Ô Å êZ 5ý Ë R r ÍTßRÓ³ iöl 5 P ç ñø Mn5ý ýú 7 ä½àÓ f bºF Ð âmkÐ ø ³lýnwäÌÂmlÙ Ò 7F Ä pç pnx ks Éc Ð ç ñ½ JÍ ìk ²0ÏÐ 4Ú Ãjvv è V QB ª ú ùpc hi cTO¼ºd m Ò äý à kÖ a3 hͽ Û ÝW 4ãá ½ iph UÕ Ü Ûû ÇÑf Ë u Ø òÕ ÅÎ x ³ ² ê vË Ë¹k x Ùw ùßÃþZÄè YÆÖ Lµcp NÖ s¹ IãaÐZU Ê 5l m ï Ü h Ä eÑ M Ëoè öKmÿ ¼ n X2 7 ÝE Ö lðÓ ûÕFòèß Ü s Þ ¹tlcd K ÄØ Û É ¼o x æ í R h5 Ù ÔÐã òøbsC D ¼8ð nÅ ng Ü ë V êjn j 7YdíYlæ òëy 5 ôâlÒF º õ e aJ QCB pdàâZF vf 0 çÏëk C Æ lܵಠS à Y ž éGO n oÁm MoìæƳ ûÅà jF mZp ï q ØÊtëv OÅ ßHÆÒ ñCp9 ÅÍ 8mS0é5ÉrÓü Û ÓÑn  õ kEïqmU µ ÀT Ç Ö H8 ýä Ó Mö t vïü½ éè r ù Ý gæÒ ê ÿ Ø l Ðeÿ ßo9 Ø dë ÐÛs Ã á ½áq Ø1 t V 4 ö4 æ zÃ Þ ÜÙ ÌtÄö ï y êx2 kèGKòìØ JÛ 6 ¼ Và ÒYõ mê ãv Q z S8º Å nç µnoe 1j Ó1qQ à Ô Ë X ñ² ¾hÉ ËÂIö öû oF iJÕc µ Ö ¾ Gáà3 1 Em w ÑÐ À G µ t ND G Wÿ õø Á Ä3 ô é úÉ3y1uªVV ²Kx ÖÖ qÁLymü 3 ñµ²aÜTܺ î4Çf ÛÇ ÎÛÙxaf¹y KË î æ jÆ Äî ïñÛ4 ÈÚ äéñ4 áòûGJ Äùán BÇ u s EM Û dÇ RG5 ÁS W5ε F³ ÔÁÛ µ ³ ¾ÓWÆ w â c5 t l T ÑÓ Yµ ÖÎå Ê u NÕ p Ê e á Ì ö µ Y ¼ wó ñô ¾ èñ 4 ß iô Ò Îó mÃKd s Cä òú¹Å ñ¼ TÐ ú âÝ Ydd ø è ì ع³1ñY Ø2 Üê 5ºõLå ¾ ü qà CS Ë ècH wzäGw âB X È FÇJ5E9p G Ô ÎÒÞ ùXÖÆ7G Ä j kä ÍVDÊ à k èõ vãÅ é Üà Yt0 õ iLó T Ú ý6 a E zæ pËÇ Çâ xuzU å 07 Ü u Í Ô Ç ² á¹à CPóL òZÁpþ ÖG  wî V ò Üÿ Èñ ö B a kÒ 0 XÙ sEà n³ n½ D 3 Ó Å wUªN xè Z Ü T0 ² ª ã 6 h ònp Þÿ r3 G MFx øB ñU í5qª Px ª à0jÔ e Îâ Ô 8 5Øt S wu 8lv ÞGA ðC ZI 05 à õ m µÚ Ð ÇÌj t Dm Ú F O f ÿ ÙO U 5 VÎ F îj Ã6 û R L ÑÞ ï ³ sL ê Õ Ëñ1 Ôå ÈT ÄOÂw ¹3ÔÄS 1î 5åÕ c Åq 5 Áo ÑÝ ØÅ i 2Ü JÛ å þÛ êM É3 ÎÚÆêbH8Qs9L uÃÇ Ñ5Àü Q ÐE O Î G ¼ Ì sÉÒm6dî Æ p 1y ÉN Ãïm ñq x êªÏe b ïÉWmí u Ü Ö µâaÒ ² cráJc P vc Ñ 0IR l I x ô ÛL²â0Õ jp5éSp ÉÃOJÈ m Õ Úf mTî ¾ SÂd Ì ³è ìÏ K ç uI å Æ p ê ÿ ú vÎÁ Mlã Ër5cA à ZìÀ aY6 9 ºV Å NݺUÌTu 5s N ùe üF xÆà2 hê v LJ ýªÑ û Ú ÂóÃÔÃö Aõ ì Î Ú ÌErNíº E DÒ ³ÇU o p 4ú³PÚ ªäËÏt ØY V L Ô JÖ³m¹3l 4 ãqÜæ ê Å 4 8 ÉwµA 8¹ chGi Hnî ¼ ÓãÇ èçwèÖå ²x R Ö jÏ åõË a hÌø Nÿ Z W ÖT7 JÝr Òº ö Ù9a ëQ 7 ãg Êf I øR Àóêi nbë ¹ÐÄ JçÑÐ D 1²HãG t³ NÍg ù6Gø1 Àáë Ź xÃVí B 1 Zw ûÊ TC Õ 5èy6r o 6þ v ÈãAZtãÞ C Ç P µFë È lÿ ýf ê Ö 8 Ù dÎ XêµäG S Ú t ä¾ 5Ù P Ë áanæ ÖK kc 9 à oô ÔºFÿ øçùTñ ä YÀçÑ 1 6 kxwÞ Iù ½ õ iÏÄÒÚ HÙÈÆñ âÖo UgÇ ò ½ 7GV²GUÔn9 ì K³Ëci tè ë A s Òsî á jM l³ p½úÙxáê æ kÚ ¼ òÄXÂ1ØW fÊfµ FÆ B yù 7 áÅ Ú 6 lÚ ctn J h W ÄÛ Ó çi ¾ ùkËà w Ä èS i H xo Ï ê G F Ô æ älQQÄbà Vknat íü c ½c c oo ¹ C Ü ºi â Ë Îé u É0ªmêxº ½H þ pù uÚ QLÕÁ Ãbh ohªÄ µÄ¹ vi S N f è a³0 Fª ¹ Ç 8 H Ù Ó YÁÎ UÉ î Í G é k h y EL À Õ ç xÀ Å û ø ª eìN i É3 7 6 LðÖ À ë ñ Áûr O LæNì ÚÒ Úô LÍk Ä µ Í P³z m Ç ª E ½ 8ÄN º g ÍÔVÎñ³ v ËSú þ Y McZt V ÁÕ c kró pÒHÞ0S yN KÌ s¹Ã è òI n P ³Á ûF QÌoéák Òæ Ù Cýæå¾ a Ó eºFTÜ ¼yrÇ Rs ÓØ ë ù4Ì5h pÓá1R frK Ú ÇQ á ÇÐÏjôË ÀfiTí Í¾Þ g½ o íÊ Å Ë¼ h ç ª ½5 ç ÿ ½ Y Ëj Îå ý å h 1 C1s Xê G ww Z¼ céïu áÍ R4 E µ ø ÌÖñÏýF u Ím V E m 8T ½ õQ8 ²ÿ K K â 4 ª Ôdª D 0v õµ ú kC lpËÖU Á ëEd ht CôîE2 pn v ÈðCZZN ê ÐG S He o ñN fÜÞ xn î óº²FFã éÉ Æ Mw ÇtdÄc êç  u½ ÄGæfç Êó ܺ ä7 àTNy Z èLÓ Ï JöÐ Üj ðr à n û q 8 88¹ äb Çj ³ Gw3 ì s m ñ YL 2pJydN å IÑä Pâ ¾0k zÃo Í îZ Nl ÿ ù5þ 6l PYà è A í SËa ÇjÅø N ytèâ6 ä cÊã98 ö üåcÃò5åÑÍkI8 C F rçÒ píU µÜ3 ¹ ä ª õ  O o ºÌ PÚ ¾ 0èw½ Ëf0wNyt Ñ E Mk ÏIk²ìP e AöK øê ã² hÄ 0ì R 9ŲDý À òE çéSÅ C¾ue ehÂi ÏÂFÑGô³ þ zÚ Âa ÁoÇo ê Z éí ൠåÜÍ Å ú rË 8míqO Ý ½TÙ0 ji  ãQÅ q ídº ä ¼ F 0Ò Sñ Vj ºoÔ u ¼9 aæÄù i ë ô À b âG 6ï võ C ÛNÏ7â 5ï qw e Q ³âÖ ef 2LÝÒ Ø Ê õ Öÿ ñ Æ nùbi 6CBãS µv9 ÿ Û ünW u µÜ 47Oi VCQG 7åßÒT 1Z Î ºè ãsQÿ Ðÿ b Ë õ êU9À àwÚs Ú å8B ¹ïõÕg ã 9 å3 z ÿ î z Ín¾ ÝÎ Ôï i NïÓ5 åÜV á ÔÐ kJg À Mp9 eÜÂßPÁÕc ãêV Éà Hê W V s8àa ps Í ² T¹Òé c T Ì ³ Ú MÜC d ÒÏÖ ìl î8 ð 0Ù I ò9Í ãEÎ aRâÖÆÜ Ã ¾ º Ýã Û û Ù 78 Éhóæ 7ýÚ³Þ Ù ýÏÖ òGÈ Â íåuØt ãÒDrÉ iM Ú ÙËrnÏÔÆ ÔÌ4 PqiÏ íX i û á º ÉÅ awÿ c À Ä Os Ð A Ð Ã1ÒÇ ï ÜqP 3 Ä å yýÚ VüÇú ß kÿ uÀû ZL c È Q W ý K TÖï Õ ìE o u Ôµ Êxò ë 8 ² 9Ð ÙH Þ ßÑqØ Cü½ l ð2á 9 ZUX ½Éñ cú na ôD DD D DD D DD DAÉæR² WÈàÆ Ø jèEu ßÓ O À ä 248npª ³ èYQ SÔ èpvF 9 ö zÞãíA ù ³T gÃiu o¾ Vé úÎ n Ö õ êêXfúkm c q M N U Ùò k ÛØ GjÒÕ Ì ç8ê Învÿ vൾc s  hén4í˵r Ì Èà ð ë öGÆ á M7 d W Õ s C ÂKV ø ÍÔâ Q EZÖÚF mtÑÌ z Þ Éµ ÿ ½sås ïYþôßödîoù n NÒþ M B ê Éð û Þ ² î ûË2áI ï æ Exñ öiëS d º û 3 W î ØC sX cÓµ å lÔÓü U83 Aa 4õª Ëqotbâµ Ú 6¹T ÑvGýw4 éÛ7 ú ì ³ Õæ oÒJfkätÓ Í HÌá 1ù Pj2 êq ßØZÊ àðõs½ ²¹ ¼þ xPj ¼ZrýÐUè¹ Äà àÔxN o ª ªÜn Ñ iÚ bÈ w õ Y¼h w0 4 ÃMzB ðÆéç Í ÿ ÿ â RÜ hÿ ëy Ô 7 Ç Õµî ÿ Ý ár çw cÿ ¹9 ÖRì Uk ÿ 7C õ½g 4 ÖF Ý ø ä óu Æ øé j O à r bþg mÉ õ5 éà æÜV Õ h üY mbt bÑÄnNÚ õ ÕúmÙMø 9 dì1È Ó R p ö ÑpuB ÛÐÿ c  T C 0 ¾ 3 îñöv t E Äw q mÓ Æ VuÙ ä³òýä F 1 q 5 õè ÈÜ ïÛv  lf² Fñ d ì sZÇ9æ z ç ÇhêHÉ HÔ U ð ÓE Ctai ì Ñ ÉJðÇþV ÙÍ p Ôì cu JÙ 0hñ µó aÒ YDzªòç Õ Sæ õÌTv ª ¾G ônØG jAļ BÀ R Ç ü à g kèý 6 Õ î a ì a 7á 7õn9 á koé3î Ô ã j p F 4 k bà Å â 9 õ cèÚ ê 5mbk 9 Í k p ù JâR þ Ú x êÅp M aéWo Õ xÜN x4 ÄZµ ÙC Ý 8 ð âÝAÃÂI ÊeLWA ÀmcÚVì gá iðÓ þ Çw í æ Ì TnÅ 8À ò 6 æÆ ¹ qî ÕVêÝÌ ç j Ó h5w3 ³ VÎðß v k5ô7 é Þ0Ôæì h e 7DÉ ä 8 â Î Ùo YZq ÇoA rѲGÆ dR 3Ýòç qd 68åû8 ØÛ ÞÝtï ÉÅhÛxøÄ ðà sFñM õ µó î 4ùiÐÆçÑAN OEv 6 ûÎ ÔlV Jÿ ¹ âÒ Ô âç8 M Õ ½MôSE å g Ê à üJóüªÝ ¼1 Ý

  Original URL path: http://www.fairer-agrarhandel.de/mediapool/16/163463/data/Weltlaeden_Agrobusiness.pptx (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • ÿLD s9¼É ü yJÇ n4IJ l à F ä P µ V1á½z U íÜ ÓÍ Î ² ì ì ªF H ª 3 2 3 L ߪ J a kç Ô ù ìÕ Gf QLñ IÖKÝ tfýädb0 Ç ý øKÙØ jbRÔ1ç Ì è4É µ p ÞÛ Óò rrí 5 W ßI Rº ½ o Û ß Ý T ÃçÉ G Ì n äô 4 tÇ P ² XB ã lLÿ ô I dú O h z Z T Kz0 ê çô U á Â9swÇ à ù ÿè ¹ìW Ùi ë¹ 0 D DU6F cøüÆ X y B Q aàg Ç MR TÌÁiU òÑÉÙ Á KsË0çð 5 ÿ Å RZ c AXÄÍ kæ ôÞ ï 0d в Áí Ü èî Jý zK Z QIz U úéÇàËçæ EªÄ S5 í Dî Ò t ÝíK ö BêÖîÉ4 Õóù ÕýCS ¹ å ZUàVlsS OçÅõ Ý oðÉ ú Q Ñ ÌËq ÖU êjªÈÏfNÌZ Éè O û â 9 Ð º nPÛ 9y a x ê mÓ ÈÈÚ Iá1 ð à í ¼L Ü X Ë TO ãÍ W ü nÝìk U ¾ z65 ÊuÎ ÉçlÞ Â ² ¹Y Í wøðÑS òsÞUb Gw íhÊÝ L RÊWbìYq ëõ T n LÜtvLJÕÔ 0 zO R Ï QÑ ÓÔÕ nïm óûQ Yb º ¹ 6cY K ÜÝ ûÖ ÒÉ fÇG Ä XCÙ ²0 B N pÄ ½ Í s Ñ YEJ l kK F E º ø ÇF W Ú Z 9Æ i Ö Ó SÖ ÌS Âz Ñ wë f ùDcðâ õ Í2ì Äæ CÐàäØQ rNÀ L 7 ëö 7 Î ¹ l S ¹ ÛT ËK þÓ I 8êÃ Î Ú ¾²W ¾ËOöé ¹ è Æ KÒD Î Â Ï zùÒ½ 5 ý66üS QP ä ëd s Ù¹ éû V o O ÓÂJP l ñéÖ Ý Tâç ü ÅûB ¾Ü òø Âo½zóå ÜE s ò îêê Û G Èfb Kw2 ³ ÔèÓJ výÁò D tÓÇQêv 8ø H nÐÒÂÊ þ ããÚsGº Á ÏÎ òêÚÚ ój p pT Ùò Ç Ò i Ú T4 W 4ÒtïW îpÔ ýÚd X WV Äk2íJÏʪZrdP ªªâ õz ý Î Ë x9ùiIY kK õkymç º c Î bÃÍì3mÅ ¹Õ ôèÁ g ìü Ü üª Ò êÆZ ëÐ ßê Ç S MÝ ßÿÖûõ5Ð ÀÔ¹ þ à ÇÀÕ ²t½ñ é ßÿþ ÉéM C1 Í ¼ Ü0 Ð ÜÌT Þ üìT çʵîo óÛ ß ÖÑ q² Î0rðÙëá æqê j ÝZ ý 5yÿ 73w yýé ç GF kõn3X ¼xé T îöN4 ÁE ùú Gf Õõ5 ¹ 9ùEç 6 Ä ¾¾ 9ß g q KKÅ Á þ b µd I às y D U O j1 T ³Ý V g G E O² ý QÁ TTºV h î5¼îÃÒ28âBÒ 6 ªâ À Q 93³2üé t GnP Íôjh Ð WÑ ýÌ ²2 FÇ q QÍ r í P lE n ryÍ oí q ê ¹ÈÊÀf ìj ÈÕ WïÜy uf íôo ñÏ ö áái rEÅù ôÀýôÑ MOÍ ïA 4 ð Ä ³ Ôù keu V òý TyqÖ oÝþþ s wvfú ýÛÔñN u põãOîk ¾Zõ þ çb 9 2 Ç GkKx 8z 8IÝ ¹ÕÖÖzHÓ À Ó ý f ìaBD QÁ Ð V QçÉ É µÞVÈ îï ñ ÐtÅq6 ¾ºO 6fBrLQ 0 e ÌÕ² ÅÁ ùù Ná ¹Æ Ú ÕDA ªüäü Ö Ì5z W Pfgçã ÚÙq P G ç Jû c uLL a ÊÒvÕ bêü yL aâ ö épÐl Õ Ñ kj éÃp Èp ÚÃùI² ö ê6 ÖC ºÊ ç pã9 7Hðu ¼ Û f tAö vÂAÁ³ õ UÀDÒ SI8 ÊAýES Úd Æ öÓ Eíó F ö WØkM ó ÃV A Uuv ªÅ H ¼Ã c ðàã D Ñ v ß Æaèo è tmà ²d Ûͪ z Àê ÔF ö FIxq J Q ¼ S K ûÞsKÊ s³ÅÉ ÎÊ Ë ÚÌó³³ Y ÓC Så ñ e ÖÌ öÜ Ñ Ãùm f eç öÉ Ó uâ Ké2²Î ÉõìIîÑ vð àwÑ òç dN X ÒÅ5a æÛUTãc rb Í Óâ ð ÚZNÖu JV H É î ÃÜÚ Þ RV xtê ç g Z GmSs óËÛ ç Ä g ìUww5 Fø ÎN ½rý ÕâÐ ä ² ý rD r ² K º¼ A ¹ eñæÊòð A ºª W VW Ä ÇG GæyR ùÊ M t nà lÉ õ áeôõkú ëË É é L ÍÊ ãâ Ù DÞT Î 5Lì úú C º ³â öòý Ô 8 ùb 5B À Ö ì ¹É êu²5 Ûæ è ËØß D Bo µ î ¾ I ºzz Í ªcõ î Ar h 9 ì ã mlF9Dd Î Æ T ½ LXi b ÿ ë 8 H N C ² q Bnj¼ñÆM b r ô ó aX P ÎÈPý 6êýaC rS ñ5 ð5 èA h ÁN ú ûû ÿ jbÇ U òËGYÑÏÕD m ÆÂg o ÈÁó ü ³ O tjÎS ÃÖf ËH93 ¾Ô wAjèExki 0ï H r miimltL½æ twwáëb 0W e 3 º G0 ²¼¾g ¼úÊ 7 R ½w J fblîáýg Þ lª 9 ¾ã ø éÊÕ Þî òp à öé A 1 ê ñâåúæ Gì6 äo ÅE Ó y n øw ìMÕo VA h È újuM õ 3 F P ó üà  a ¼ µ095c jÐØXt vvÎ Nõô5 M vmí kp 53 ißÂÜì âü ª T ó C SI ÆÆ W æUyCwW òÂÂÈ 1ì f ë óHá ëã Fögà ÓHÎn º0 2ÑI öZÙR ö sÂÔeÔ æ ² 31 ÇW 6îà òÉ å ù ÎöºÆ ²óÌsN û2Û ã XÉ l ÔÁ3²Õ I jw n uU8 ln jö K  íÙ³çwîÜò ò ô 56IïÄAe ÏDÓ ä î ù¾Ò5 a ö Q á ÅÍíÈ ªÒ¾Þ¾G uvw òÄ üFWEÈr ö ÇൠóÕWO HfËËâi G ÔÚ 2 ç nnAý ÌAø ÜbyyNÌ O3 Ú e 65V¾ÿÞ r² j Kô ÔÍ G n T o íU7Uôv5ö ÕC i Ú 9g Û o ü jcí mç Ê C ïÇ ß º Rðá7 ljªÇÃ8 Ø9 v ÌMÏýé A Y Ld ý RvùòE ÀV5 äËüÒ T Ð ãZÿÑÁ Ö sc 9ÐÜó Ò9¹½ ío ï É q ÒpÆ Ã æ äñÌÔòý O k è fØH ßå ýs 2ÓÃà JÖ Á BP ö¼ì fWØÝ Jè0 ßÙÙ 0 h Ð E8 G Ð Ø u Íw Æ ä j ³ ø Üåòjkê º ÅÀó ækÝ ªlzzV ³Jy w Ö 3 éwÁP Ó ù ï c ñ æ ø q ØMé ÄsMXBæ ðõv ô1ã ÿ Óv H Y 8 y Y Êg Äû3É µ ªCÁ èb Qô û ÜM o áÄ 3 Å 4 À LÀ UËÃ2rf ï Ä Í Êèð F ÿ N ZThÃLO æ Örd Ð M JyiÈl Ó2 ÄË É Ü Ó u ¹ u1 b XH6 t jj C ï Ù uRääø ÁK TBÖg¼ýhÁ ½Râki¹ R ÁÚ Åàt MM ñÍ 4 I aZá AÓ EEz W æ cä ÙOv iö ܪt ÔÌj Ò ÌU ùhOFøVu nsµµv HN Ë ÀÎà ù úË l âʳÁÈT ë ïl è Ë wv øMóô cÊ wï im Ü Êvx ²æ ç1ÛγΠû ÚjÛ ê a ì ÖÖ ¼½ fL JÊ z kª V g È w ÆFÀ ¹æ oÜPlP8þH ñõ µG o ÓÙÖÁ ¹ ÜìT ÖWIÎÅ ßüÆ ßûÖû ã J É iþlø5M m 40 òòåÐúÊ¾Ó æÝ pày ºQ L m p 14 W ¾Ô 1X gÚ d Ë iÅ 9 s ë ìæÍà nw O T Ê i R CýF ÈÅb Áó ê² ÏsÕ éæ Y Î Ææµ ù ÙvSs3þ Ùê Ôrw Ah Æ äö Z LEì ì óÖ ÒÑÚV GE dòî t u UAø re ëÈ ú ø ß å t öÅ3ÎJZøü ó Ñ AÇ Møû Ò 1þ Àjh CÁÉ R a N º ÁAL gÖ ê PwHü ëî Í º ð I è W U ÈQ¹ ÌÑéDb ¾ Ú¼ ã ßúö ð á ¾¾ÿõÀ³ç q ì ul Y I keu Pð f p ÁNó v å F³ö oߺöoÿí ³ þü ýÇÿ ò ê ß¾Õ åj øÄØ0ë ßÿvaaÙýûOGGÇ Îò³S Å Óº õE m MßýÞ ½E H ËK³3S Ýb f y W Ï µ½ ãá â xþÄ Bµ7 îf e å²rYvtñëk5ÓåÝ ù ã D ù4È ªX 4v òPîU fF rç²â N Û LÍ w t F o à bn z i Éo95éIP ðÐ ¼c x½è Þ e Ùéö 1 î qe³Gô ù GB4 ròQ yÎ ã2ÂnJwÆô à Y Éôü íRºÎÒÄ EÉ 5d ô d ÌÔ 0 ªl u ½ðBíE ýg º ½3 ÙÀ TÛ2þ òÎ øE ¼ aØ 0 Ô ñH 9 TäC BH FªÕe O ãëeñ ãå Ø zþÆt D ¹e85z ª ÎïS Sº KÚkÝÐòÃi tJ ÛÑGîèlµETq KXª Hr ìì5  åä³B çä À vH éaQ º m3Òw2 ø ¼ raô ê ¼µµ ç µâ ß³ 0Å þç ür õÔñ 4 g RJ ú ü n ÿ ïßyãj CÝÈë Ï ½ ñ ÍÈYx Ês åZ Üs ÿb SK³ë ͽCÊ ÌÊ F P a¾z9LÔ wó4 OÜI Á î è Ç Ö ÉªØÜ ½ r väå s ÉË ÏËÊ Î çk y ² ÞÆNñl 3 ¾ù gYT Ò ç Ã6ê ö¹ 5 èÌ R K Ç FªÆ½lS æÄ Æ3 Nm æöV9øØøTHøï X3þ Ð mfE id Âe Ä 0T pA i Ñ P q xÆÈÑ k 7 Z k Æfooûµ o xvÿóý U í2 HCHx 1XÊÊ7 µ³ UwÒ 9Ý xüà û ýrÆì8ç Ù nÚ Ëý ù ÇO ¾ a ìC 9 Lx è ä ½ÔõÁ7ÞþÖ ïj l ôø øÃÀó 5 ûb ÄÆvöSµM5 ýý n mnmÖ P h s 1 UB bcCQn³äeå Ê ÂZæüTB 2¼Ø 44 ¹d 4tÏs l ý Ö P ÆY S A Ò 9 È ìxw h é k Ugã é2 ª3m Ø LÙ üCô y 4 i À QHO Át ª7 î ýe ÿ ÆÆ 3g à x v Ä ýÇ d c DÜ ÞuÈê á ye5 x 3 VXìwây E Ç í þSA ÙÙ nÉ ãG füN ÕY Ey åÆ noÜPnÝzã ï½SUWuïÁýßüö78Ær KW B iS ¼ 2Y¼² ðÙ éú q¹a C y ïê Äir³OßzG³³ Xl ² c Dæ¾Ad Å ì ªöèâ7Öų5 ½ ÎÇYH ñ E n yy éH˹ Pd øfg Ø ëêT ÒE òÊÈ ÊË Ë nÅlã 3 zäy9r l 6 ÿ Ä XCL Ô ð 9¼ ÆðÂaR Ñ MâHqÈî2 Î 0 àjrbRè K z 2Ü rÉÄ J d ç 3Ü KO ýn9ð 8KÍ ¾ k ú ívÙ6G qtm³³ ÕàÖ EÒÿD ÌGc6øæ þf ¾ X f Ç9 9æ RmõD 3 Ê eÏû àDÆQ g³ çD0Ê ã h Û ÒçtKU qÞ áÞNP8Ãwqs ìá½Û î îr¼µ³ Ür Xésg Ø û 2 kH Å µ RQ è³Fò ¼ Ì h Ëëd Û n ¼ ÿà ï üÉ ú ð ÒìÊàó Ó9Yg0 ÞÞ6 Ê ÖFaQ ú à Ð Èk¹Ù P oâ viJé2B zû 9Ú ô n Ì úc 2 dÈSÕ ¹ B ²µIîÓ Uóâ äNá l3 àÙ Rà r OM É inf Ü ð ª Å Ë H 0 y wÀ ÏQ G ²O xúç WXPÈ ottÒ é JM d j7 Q 9 m VÌv Ùé w Úé8 9ÎùÁÐÐàÔô8Î g ¹ ÎJÁ Úé ýç v6Ëä 9 È h ¹ Ívw ø ü Ù ë ó ÿMdÚßÓ øÂÚðL4 RT à ô p zeIq ü bú îÆòêªÙTºÚúzÆÄä ¾0ò Dà üN³ i Û 3 B Ó rj³ O3 ri kD C ÊJA3æ C b ѳ ûÎ ÑñDi ¾ 8 ûøã ¾øüÕ QH  è ýì³ ¾ø øçþ ÃÚ þåĺÉÆÍõ gª6 Á Ê 4 ÚÞ eÿøÏ ST G ÔÓV ó õ2¾ 4Eâ k 9 4 N ÉjNÚ ùðÁ n µ Ð äÀãhÑ GgÉÎ ³þÉbp mÑð cr ûþ òM UEìÌ4 h0 ð Î Z l Ë 1 F wîÜ Nùúzu ÔÄ U Òr Ó Í9 V áa2 Âà áÏ n² 8 M Up VQ2S 6 ö3Áà ½½ hAr ÊJVoá U Óp i ¹ À Ñ êÊr ª1Ò5ª V ªJh z 1 Íf Îà i ytvth N0Ògçç Ê s ¾zY yÅ ¾ú ñß Â q ÌP á m íMá Eø È ò Þ Gä R K N6ìÜrSjA n Ú iBåö Ãϳ Åt x þ hií 2 8 Í K D2ÇÑ ïF DOOûòò ë f jÿ ìu üæ ƺò µùÕù rIü0ªázÕu ïÆöæÄÔø JÏú û ú åõíö GE óÎ 5 E Ë Y æ ætļMOLpÀ 2õàÆ 4Ü Á Ç cz Ä6 8Ú d ÂåÜÄ ¾ É Y ÓDµv ÿ ÞÌ J Ñ ¾o eð N Á H Q F zU G O Ð âºj sû ÓNÏ BÜ HCÔ tØ4açe Ò ÛÆÅ 4 f b¹VU VTWª v õ åÕÔ 0 pa ëðÃÖ v ØC 4ÙN V hnÄ1wü Y Æ ÍNKpn cYûê ø C d Y 2l é Ö ÿþuJ v8 P õQV ùWG À Ð ÇñÐH èàA ù ý ô nºw Eò f 0ÿ ² ÙÙß I µ aBy Q Á gt º¼h ¼²º 0 3 Ô 59 N ì Û Lu ³ C T ifrÊ C ß þü O ùè öÉg û q Ñ 8 AÍéÎ KJ fföð óóeî ËäÎ Ö i ìÔ iÔs Ï 30 Ï5ñqë 1 ýeØå1t I æ ù õ ³ j C pSÄ á xÁ à ÇÀE sýJà ÁAQë Ü µ å è R2nnª Äñnkh R Ø F ÓC îås 0åK kÈ ËJÛyb56Ü ä º m 6³aèJ Róγb lDT ³ e YÊ BY n ûa 5 È LSF PYf Úk ³ q p Ê ÛÌ ÑÙà µ áE å2 øøÄ É Æ óK â aq¾ à D J ãÛ ÿ 0H Òfâ è áCEÅ Û Q 4F G ë õóó ÃkW Kï0 ö AC ¹ïù çsó ÏkU ò¼ Ææ üùåÙÕÍ5 Óæ³ îÉ L ¼ í ê 8 KÏ 8úàÛ Ëó²N ñö µuvÒY ðø Ïk ï³ B Ì EF 5vt µØÔµn G W Ú pw77ØmT õ w R î ùío ÝM d èJfæeܼÖõOþâ øà þã øãoÿþ úåøä ï ÔÖijã8 O²3 p üàÍï çn cþÉÉ ovDÓòüBÂIM åù æ ï Æ æ ÔW tÛiÑ åg ä É Ì Ë õ5È iÄ46Ê Å wïÁ ìÂÒ Þî z ² ne t² þñ Aܾ ù É YÓÔVRÑ x º¼ GVQmJµ ³ ÓP Òß éÓûÏï yy YppÆ î ¹ 4ï¼² Ú r þ Ù óì nn ê øé pj Sá ät8Y nìl ÃÆæz¾0 ß¾ À ¾ SS jÿaji o 8 ôã Ö54é o mõööÕU7 ä æfäýÝßüô µÆ ¼òæÍ Ù4 v TXàQê ³ ¾ ÿÒÅÆ âüb Ô ô É P ƺ d ó 6Ð uô¼Õm 8 7Dr U T ßÔÖØÝÛiÎ Fø åå¾ µ ²hÒPWÓ Sl g yÎú þ M Bê 4 óÚÈðZ Ì Å Mk äh p Ej k Ù DcQ ÆÈR ÑÆ è ªl Ü w Z ÃèÝÚÛz Î è õ Õõ J L v M òR¼Èp2 9Ò ù tagÿrßÕ Â oÞ¼ÑÙÓ Þûà Ú4 ª EçigçÕ àR OJ Ñ N ܼõ n 7oÝ uÞ 0 êèÔmRÊóT 8 ÞÜÙÑnxãö ÛwoONO ½PQÁ ŵ޾ áY² 6r ûBgG7éõ yí Ý íá õÕ¹ Ï M p ØZßd N4 Ë 1Ô ö xXa çápÔÚZ ºl î ²¼ T sz¼ ôÐE çäzv j é ¾p S Dñð ü ÿÿR i² úÚÂjnkEh Íi ÿÀ Vf âT M Y aõѽYå ZTT ñ Ê åU CF 8J NT K g5 øw Ô g v ð Ò v S åI ²F0hma i²Æ D28 Ä YvØ Kí 9Äs²ù S9oNÀ eÓ çDæ ÐyLíR Î O Vt Âg2se F MB µ þ Ïǹ ÿ n RLÍd ½vyeÑ ÿ ÿ è aaL URìí9Ù ä K ½CVT QUA o ÏêùÒ0 æ t eè Ïò i Ð TU 00så DUÓPp Qù dX ÝGÈ ANÜÝÛw b zû oö äe ÌB õÿÌ ã My ¾ 1ÙÎîn DÁþ ûû tÕI è ¾ õ çnC ÉjâQç6ÏN ݹu À 36þDßsn5 W Ê ¹òæ o ûÍK Ù O ÿþW üõ µ Ë ìC U YS zû kßÿÞû ôVqóå²w ïg Ô Ã GR óúÕ ª K à êêrbÐÕU ø ¼TÛ ÖR ÄÈh c ÔeUeU ¼B J S Ï ýÿ t Íq À ì D eÑ iQQ Äyá Ìx À ¼ÈWóËÄ v d R Ñ ÔÍï k¾ÐÀ4 ìþ yn9 Üsfp à Ú ú õÝâÄ 2þË6I6 îo v6 tb ó ØýËÓ Ë p y ßÝmõ ì ²5ù Ö l ¹ z I S þ JØ ÇRXÁÝ SÌ tk ë øæµõ Ë xÎ ã à w³d8 x d g ªj ËÏ4p ik¹doÎ ÍÈâNÎ ð y5ÅhU ÂE rõ1 í è q¹ç² ²ó ÉÝ ö 3 Ð UðN L mOD À 0ö U lè½9 à ºj m ÍÕhR ÔÁ P 6Ò XAp ¼G ÕC Q ÀCÐÒ Y2 Lã à c TC ò D îv Yga  Hþ ÿÇ KµB Gi éOÀ8µ sPÆ ÊÚg M q ÿö x ò ÅÌ0Õ I M d o Eï 1 ÅÉå8ÓìB âLÙ m óß ÐÖÒÎ sxè ÁA m u ád ß uà èMN 4p kA Úé 4UÐ d àO Ð ß5 ñI ³x u Ð V RJ øð Ñ7 Û ô o G øõ Þ cÆ ½ýrØfJSx gGÆÐó í ñõ ¹ ùÕë Ó ÿ CK û ½ Ö³ Ø lØC ¾ P 1êAM é ËÇB¼M ãï À ¼ÓpDLÔÖ Mzó ëf 9 P ¹AZÃæªÑB² ² k 2neYkªPPi IÈg k ÏðØ ²6òmU v YÁérbí¼úDåÎ Ól nè ãx 4w5 t SCsØ Ûd¾jß¼ ïiM ë ÐVl Ë ì½ 8Y Ôà t H ÄÈÉ ÒÐÝ 1éQ ÖGª a ºGTS KS N U äBÍ a Z e ýh Q S ËÁr èl i ÒûÖXF²tÆn p eBJÓgFfj 7Pù ä I k b kÄÏòa xm ö ò Ý ä 9 â æÔÙI ½Ê M àFÖr H n2F Ì Öõö Éh mï H0²² ó a Ë f qØBhªÎ O Dà Ú ëî Á SðÛXËNRÙPV9U ß L ÅV xÝPk üxæ O Ë n ² a rz2 1á ð vèÒ c 7Æ å î O prã Uï ú6J aO Ú INB Ü 9½ Zâ 51N E2ØV øÒ 66µ Äö VØý e n 8Í U µ Öy¼ ü A jáÀb 95 ºá Tù ² eßO ú xdmeµ ÊëY û 3K ÉAØ 8 kç Ý ñ Û nÞ WS ßhUj ì 71Ü æ YqV 2ÙØ éú Þ ø ûÀ wFîܹûã àL ËcO õÇ ¼¾¼ Æ ãó à 7 ùc óO ûÓ ïß ¾ ÉųDDuµy Ø º 2 èJ ÅÀ Ð Á ôϼ ªJ 8EA Fß Sjê0O NØ û 3 í à ¾¾í ºæf µ È Ý½ H ìì ½z³þâÍ JFÞë R ½ õ ò üýè bEí ä Öu Ö Ì ë Ey0l ÿêAÃÒ ÉL ôÏ µM Z j zk ì èL c 7¹5 T Ú¹bß³ hbwbg 5 ½Ãf øv ìÙ31pskÅJmsK À F A4 ³ ØÕñÈ ª b6 ÂÚâò ÃÚ D B IKÍ R Ñ ô N Ó 2ËH Ú8s mP ÊKéß Ö M t s K c S Ía xñßÇ Ìåp Ô µz þ îpÇhh M Ð öÀw ºBýio üg ºÓÒEì U Ò9p ýt 5 d k Jd 9 U9 EC l¾ ñÊ Ò vÀ ñb f íVö zH4úàj LÍK K ôó ²ýÝ ºIÔ ëÿJZïíÉ iôR Oûî 1µ ü kl K æ ÇÐÐ Ä é 552ÜÆ qæé W þø U a á ç píÖÈmØþèè³ ß²M Ë Òiñcá O ÐØÜ t ú r ö xµl òÉ ðºÔÁ ö òkþV½ I 4 0Él m ² V î 9 êÁ êYÒóç Ò û qú NÞ Pê4HQ Q Áêæº XáïE Ð 2ÙWâɲ d Ò Q zz ² C½ zCdÄ FB  D BýSÓ ö9 Ë 5ÊV Pl Þ Is i Y ð ¹ÃìÂÒ É Ûüì y EÙ í fëª ¼Or 6 ØÔ ÂY ç Z M Ô Ë ø x ï NÒJ Äxtª Ø ÈWÙ Â dHå ZT Í z NñÜ3 A ê p4 Y8³ qi gxä JAZd vEØmèyNUQò 1XÖ Ò T YvH S2ScÏÆ ZeÊùX Èá É nÆ C ¼ U Ê V û ³ Î1 ûû íJxwiI Q QBìu P ø xµ8 60 ô¾M òZMë jþI ³ 7Ú 9 n Wkû7h¹ kn ¹ hðZÅ W ÒÚ Õò¹H Ë I hd tPIÓq ôÈ í J Æ pA Öè ö RdT Áf W HK Q G² á óè k ÔÞ é êd ÑÌØb vM³ jGèÆlDßv ç ìª uÅÒ MÍääëÁÁ ³Ð3À ÏÀWÉÞ dõ þnuu9mÈàÕö êrÜ ¹ ºØpÁ å S D D ô N î z T Ì Ó v RnZ ÐÓ ÓO qÜ µ C 3Á Í MÍ w mWàÅÛ2 Ú ÜbaÌ B me k HiîµBPÅ 9 9R ÐC ³ØÅ2 Âe K Á Ä ËÈ ¼ 9 6ªLÉÕrý6Î9ù ¾Þ áP êHKÀI Þ v s7 û b c CÁ L uj M ù Ëó 9¼ jÌ Â SìÜ 4 8 Qó ²Ð Os ñü èr g yÿ6IRéÝ g VàÉfÿH àq wÿ ý zD tá ² ½ôÑ WÏG W Vµpn º l ÙÓäó Ç Q h µXÀ½P yp õØ o¹AÂÖÝU ÐÆ i P k Q wäHA 7Xu U ³VN Û ªsµ vMw L ó ½ 8ë GUŲj 5Y µ Ù î ¾n6 cc S Y á Që V6ÕàÊî ù6 Õ í Ë è8 k ÞKØ hÓÝÙ4 Ý ðá È d W ï ÃV 8ò SD ED Yt ËkDÂqòª Ç LX Å ú ÛPÊ d ÝÕ V ZU m óVÂÊû4 üþp Ãé Øj I y ÀØ V 4âô A6 v V Q ÖÅ4 ä ó3F ßìèJÿ Jåî ù Ù¹¹zÅÝÍm O k K í ¹nÚ 4 ¹Òß ì¾ÁÓP Ù cÍn ³Lôi ji3 ÝË þ ß a þxÑ o8 Y ÿ û2 å Gøó ÔµV ÂÕ îv h pzjÚ T ÂüË ººÌûï òÉg MmÏF õ Ý gGÕç Ý ukÄw¾ é úk äûvðT s d æ É Pg à ª lX ³ ÛÕÝ33 º ºq É ï þÙß55ÔÍN ÒÙ6ÔÕv µ no Ìã²Q g h KNX 0TÈÀ Ad y W Kà Ài t 3y þ xKè n 6ýDsYÖ Ã Í nõy ÙBQ8 ö ù 6 Ô Å5 fÇÃcLªB ï l qCð Û ìkøÒÿ Ä ÎWKÂðn ýÛy JÔ ÂØZ pGÛ³ Ý Fëà FQc R Ü ô ¼ Ý q wÊ Î çÅÆ P2 èà  3 Ò Û bÊ R È Û ª2 D De JD U s5 îv AY Î ð j4 ÓÆ Á¹ Gß beÒðà X i 1 ¼â º â 4 Ç Sh TåÈG ºlÑ PÄõ T H î M F Z x ÈÙÊ Û ¾UtØ 4ö Üu ât1 2 awÒÞÊÕ kÍ öeB 6ÏtG Ñ Út7 8ä ÕgQ T 7v PH x v Ù e V i áÉ è T q Öp ð C 8 ª g d Bx 0OQÿD I X XN ¹ Ò ä ³¼ ZV Ñ ÍÿPÚ ô Ïù½ ÜUز õ WæÄ W Ö eá ô ÕOÆ Â 3ØìY C æø oÀExøõ Õ5 Ç ã t ¼ Ð Ì 4 ¹uM 5 å Ý éîê ï ¾Ô S e ýúÍL8 Køõ Ü Èi É ¼ ùó º ÂÎ ÀÃQ5 ö K m oM HúÇE x 4 Þ² bBûzöí N Ô íínç l fv Õ w ã Þ ðàîÕÁ Ö Jê ¼ë VÇ ãW àÙÓ3³ Íü å Ã Û 7 Ì V EC Âd Ë 2 8 Tb ³g ºÑHÏ p ðÆC ØR cÔÔº äbm sZcà ïë ëk Ä ýÝ ÕG v 7Û ë Vª VV B yÕÔììç ÿç ä ã ¼ ÏdìÑ ß 7 x Á b 9 å KI6 vvõ j LKkcêÍbq Ò O É ü M¾xùëÿü Ë Ülùâ ÏykéY ³p 5 ÄÀÕ z Õ 9QÉÙ xvò Í9 c ZnÓ ö é K ªr lw t 1M ÔV Èdo Ðßg Q BÁë Òª ôÀó 2S vÉ E OT îõs Å æR sx º i XÄÖFãE À Òð bÏ g ï IRÒw ãq B fC f ûû Kü yê p ¾îd ï Íìêº ÜÑõ ÏÕU 5ê Ë2Ï ½üý ßL o H Çg ÜQ G1 m DÞÞU cäúÝ w b T ²0ÓÙÜÀ Úé 6þý 3oôE57 V xR ü ̼1ØÌ 1 Qã µ jÑ æ åY Û u E Ù ËÍ a ¾Ûò Bg NbP²W 5ç i 6äûº o C È ö z µã ³G ùböâÊ A Áù Wú 1x¼½v òµU ç w ôJá Zë Ûê ³ç L ú L µ Ç N V 6 S4Ì yáÐ óì ÁusÿX ÔI9 Ð1ÉÛCÄæ Z û 1ëú û ã AÆ 0²9¼m ú öIåå Ô5l ýîÑ7 è Fâ Æ D g g íGêÛ n s7Su À å LX ï Ë Ò R7 ÙÍ m Ãof p È R 6Ô F ùO Ðêë ñjs Ï B 4 I OXOo i pìy ñåü î 3 u 2ð Ȳ Ì d² È am q mäFÞM U y C³ÒçÏ ýYî ë T u 5 Þ³Ís M h ãj tU Z ú t r¼ 9 ó øxuÉ ÃÇÝ S Y Ýêëk µM Ô ó ÂØü7 ß Ê C ÿ Q è0 hª G ý aL5 ³K8 F úW ô Þ ûío õô6 FqTÎÔÄ âÐûihD6j d ¾¾ÔÝÕñÞ ÓÀøÙ V8Ç8koídÈaKùD n wKå5 Õ Yx¾ef Fm¾ gKq Ôü ÿþ ¾z ºÄb D ½ e 7 zgäVSSCKCõÒüôèwßÑoX Û lh Ñ D xÎß Ý½ º JÕîZ K O ýè öyÿ à Ýõ sKÑ5 ÐÓÕ Å yüå ðÌhià ðÍÁîQ ià ØNO å Tðhwå ÄÂâ¼k r ÜÖÒÔ Ð óÖ 4gM o 0ÿãDs S E u T Ó m õíµ RsS cá ÅíM f ø ë ³ ½ jh xVßÜ n pëÆàÕ G úÝÎÚrÿÀ Õ Ý JÎ Å Ëí Û uªâ epÊÈ ì ¾ ¼Â 8D dklðZúUÇ lö 6 Ý5 9U aV2Ð è ß ½ m Ó êfi 2 aa Ùì dH æò fò á ³Ó0 å fÓBµ ¹Þ 0 m Ú M gieåû ³KË d éù9 ïæí 4õ õ ÚE 8yåú5 è¾ Ä çBz ÆéÆ Ó k7 Úg ÿµÖ VL 2 äØõ ñ æáÀ Ü2o åb Ö ¹ ¼ æ SA ø ²só S IEND B PK õ 2 ppt theme theme2 xmlìYOoÛ6 Øw toc v u Ø Û I Än i ØP ÒI Úã úa í0l Ð t ú öHJ² ÉHÒ Û Õ D ÿßã uýÆà åI k mx h v½ ãá I 3 7 Ò õî ñ HL Oä îz RéæÊ ôa Ë M Ô Ã È¹ì3 0ëzÀ àÇcòPy a ë5ÌÏ Ùº¾ 7³EL Y Z74 l 8 5 Ì ìÛ ý J ÿù ½ 6 Ê1TjÝ Ù Ûôàñò J 9 Òtá v z 9 âL Fð S 88 P ³ E8 ¾éi ÌH ÂÑÑ ÒÖx8 ðlë Øá5 ÒzW Ô4NÊc Öà F aµ û ÇIev ìrïý å ¼ð P KÐq ë WÛ òqÚõ ph Ç8 KÝQb µ û3 Ùdù 17 p bí QØ j ËÈ ÊB µ f½ jªÑù XÛ øÇ º Ó ñUÙÙ m û R SD à MØL p UÐ î LEÐ pS m Üâ ù Ìàì8fi ³r S4Ïd 7 Á¼ Ä Ýje7Ê ò J9 ÿgªèý î Ö í F Sº âP Ò úC pÛ Ó TpUmþ r ÿÛ ³4LZÃqR Ð û ûP Lô A í Ë S ö 6Ö5p ïí ÔM5ÉÊ Á Ë I r¾9 Ø m üÝ MfPÊ Ã Éí X Õ 7Ëó½ X Y ü éÝ éín ³o D DW K u P ² á ÁÐj H LsVú êÇ 5 M N îxî vQ MÇ Ù É ÈëØÁjÅ âa µ w ÁïoÅ Ïbü ù vQt 5ÔiÌ õHó ÒòË Ux S DKÏÐ ½eõ q Ç É a É d Ùe Iö Aì ÈÜZ Ü kú Öoø ¾L ½ïüå²zúúø 4 Ï È ô g f zÖ Ìÿ ɵ kßüv ö 쵪 ùòÿ hÖp þIÒ E9 S Wko ½Q0ç ËE í ÐÇ J G2nÒõ Ö ê øÚ¾ åFyÈöK ÚC aªÜ à À 6  jQô È Ü W D º àÄË 9 e1î á æüvúj ³kjýLR 1JÂ È E ãÒ ²mÌâ ºHÊÆÀ5 ä Á1 V n M¹GÐÊ æ8ê V K yj cÊëxá É HRîVü w ª ÍC o à1ì Gáì ùgÖm K Ä w qÜ d dJ ûxÍWÔ½zlh2 z ªdc îðÃqâ OÖAñµX uc hâr¾Ò ã Þ ò ï ÂÜ5é a Õ ì PÝ no öñåäç õj w ê ÅX ÛGl ÉóW 6PÉ8hí 9n È R L ë vÅÌ âÉCfGR Á û ªB 6 Z5 Õ x b û r g vÅÕÜý BJÕr Ê C Rîß ¹ ² bÜ Ò E t TÓ I P Î ë ææê ç WW lýÇ N Ï wv ƽ ª ª e eLd ÏÖOwâ 2z â² Zà û eul Ñ ã b UX q gî Ë mÏJ ² LP ÐÆØ D ¹ ëÒÆ áÅt IãÉÎÈí c Â ß H³ Ø Ë íæ Ø c V y àkÏ Ø I¹ º 1 FY á UpõNÓ Þ8d b Ç Su à ú ô³ J4Ñ ö LÙÛGÌ 2Ê ÏÅ l Ì VHY N Tdr æ ½ Cl ù ¾ ìoÚ ì½ xqáV ¾PLè v k c p Ò ûã D d¹È x Úuu 4 ÏL nÔºc¼ е Å Ô H êùØx³ ó Í4q µÀvREø p½ É úò ØT ² Q nIYVÖXUãc ìÝ I ù lÈÎOè b ÇÐ9Ï NÙ ø5 Á EÈ Ç ce áùS ð b ðdã² Y í céúñÑ iÎ4Û G cl Ø íe G j ¼øïï Ý b µÅ5 MÅXa Y8ç ñ Ü Ì êº ºK ý BTý VÇ r qU WÝ1Jb Å S 3ó 8Ñ 2UÌ kt 4úªÉ à UY x í ú Ds ýNõB tà L qêMò R3 2Ì8 1D î ÇãV s8áa Ïð ³Äý í ¹ 1 s ç0 Æ 1 a Æ0ò 0 PfgbîIbnIâI æ ½ â dg c â ªúVfA Tc gr hͲ áR 9ôär NÓó5mB N ÏÉ kÉ E Öb ª³ D bl ÓW Þ ëß ZDIle Eí D öãöEw ð 8 2 Îà ª LS ¼A Luü ¾ö S T AC Î ÛNBj¹ G T2 u ô7 Z Ï UH Ý LèÂó k ÊËþ6 ü N F kd9Á í²mÉ b D1dc âd ýC üõó O ßÛÚ 1æÌÉ qh ê Q ÖäG K óZ àEe ʽZÙúi Þ ÜÕ P Jguø 98ó ÐN Ø ÍSô ãë tÑcÊ Çi² í áX EêÅ Ä Õ Ø P sµõ ë ï Ó ÚU 4 9Z à MtáÝ fä¾ Ò G Jr d 6 áéöµ ç ll Mû ÅXx â ª è ØrÄÝ 6û µÈ µ t d¹Å ãe É é³ ÍÑÍÝ ë VÙ ëÉ 4n ÝOÀàX lor V S vEÞç ÇÄ ØG Æ ÎÈ l wÊ mX8 Ýæ S TJ H Ôã Xæ î ÅeÏÀ o Ë õTåãDòêÚ BÁ Ä0 ïØ 5æ Wì¹ C MSäM ªçs L l Àw ¼ûÍM5 Âg1 ¼ñ Ê Ý eµNÀµk Qï êR î ë ºé v t W HJ d åFùÚ Û vçlýNH ÏÀ Ëw ÆÇ 5 ZÌ ãPl vÇ ÅÐØÛ² À v Jí dPðrv Eä ½ nÉ t a G A ö ÒG µ ãмg Qý õ ª XÖ Yî n 8v Õ ¾Hxl k l î èÆ m Q ÆIâ Uó G S dúÊ õ Ó ô A q7 Ç h² öu Ë t Y ÂVàØ ÚÕ é M ñ W7 ¾ 6 7kLêe ÙkR³ YE ÅØ h ÄÄj ²n PTÅLMÈ 3 z ßZÞ øÉØ2Ìòmü¼ HØ O ç æ 0 â läȹg äÂÊM¼ ï GoÑXßäÒRM q ÕB1 ÎVQ x ý c Ql N NaäyÈw ìÙúÏ ÓJøPiøÞ e DçRÍÈ ò cÅ ÛTû êEI B êýøãàSýý g6 o ¹ ú C öï Á QXóOÅóe ñÙ D TÉ ½Áêä ô Uzq ¾ ª12 Ì ¹Õ ÌåÔ wø E ç7 4ý ³ðÛ H B öñ7 ÓãZ Å U Q léì r w W 2 ÛpPJELA1 5j CZ öÜY3 6B³ã Bò Â Ñ ÈÌ b 5cçp 0O 7µø ÆÝ øò3À Ym v g lÐiÁ F 07MH r Ò4zr nê 7XtñÐ UÖ J éÂovÕÆfdRB 0ù ù º ï v Uä6 ¹Ë XV µÍ 8ð H 7P S ï û hw w Åêî u é åLÇ cÈF þ y Ï ME ¼ ÅÔ ø k q ô õÕ E U 1NC È 1 C y A î²²² R pGa k ¼ ØѺ Çí e å 8 ÊW ÒPàS½ Y Ù ÿ Î c y Íô b ï Ò o ÊuYN  yçS J ÉæncnÅVnÀjߪä 6 x I Ý ÇG¼ c ÝGr O G j z rñâÄnÕºE S ²ê ÄG8Q æE á 2yV8Ôv³ U ÒÄ XÁAb x 5 æ õ½ º t¹ ìpÍYº Ê JB lc G ½ Gµ 9U OÓà ì É Q Ï oáYc 1 Ä Ð ìzÖ ½ö ö úkéµNØÉ 39 Ø 2 A 2q ÆÌ º j Þ Ø ø p x É ²s æ Ê ÓR Ù Å iï À Ä øÁ ëJîç G Þ XÍ dv 7 2ªËÀ l ì ê0 fáê óÇ Mó4 äi ì ËÁÈr9T qÔ É e W ì áÎ 6ÔØÑæ ÙÅ øx yî G t e õrµæh ùI 8 þèè PhÌ às þà Ë üNo 5 ¾ k ÄñÎXz BÁ þe Ò 9õ c gTzI àí Nº6äÕ ÞIä âENp L 9ßò ݾ Ìl ² ï À OûÍrË nÓ ñk¾Ï ÎÈξ E àë 6d ðL à ߹õ éº3 ªGï ü p E È ó DÍ û ¼ ÁØa næ Ù û éoÓ jØýJê69Ç ÿ ÄY 0 ã Mñ ª ÐôI A n þ ÂÝà üxwß S B F é YÙ Kûöj v ì t R ÉY W C Àx áÁD þ ºåÿ i ÒÍ 5µìè Í 1 ² É2 å Õ ÿ ñT mÅ ùIò Ú øÏ ø Ï ³ßZ ñéâ MÃf ³ 2oõ MUãØEH eo³ Ü ÍÔLü î eÄ äÉ Ô P é oýbMñ q Í qH L ¼A E 3w þ jÐt ÈÈ ã Æo pí Û k ü Ò Þ1î Ð Þ k U C Á 8é¼ I õ n ઠB áÞ ôÏTè R Óp TÓ¼Á N åsó þ F7½Õ u c äü Îî ³Þ SÉá ì Ö 9 pÙ QM Mê51 gp b ³5n t M Ò R MÔ N½gÅë ÉL EÝø bÍ X Öø2 ÀÀ Ä p á ø öÔ Ðíû Å ÒÂÂ0 w I c 5X EËg1r îÈC äý Ñ ÁÀ v àÞ êLz³bù K ã u Ö åtcÉ K akÁ LÌ rÚxÉ Q HïúEl sì µä 0 î ³Lhî NÎú8ҳΠÉý Ë FQ H 2 j þ 9 Þ Xötûr ¹ à L e R I RΠݵqÔ5¼ F û Wóã7ù ÿ fÜ À ÿ ðÿ Û2ÿ º Û Ä õ î ÉgóScýÕJg ü9 þ 9 öìOòÍ n â ú T o Lÿ Ü ñA èïù ú¼ßó I6ïð ëµs¼C ÞJnC îe7W Ç è q R Ãó û ÇmteòAü Ù Ïèßë 3 ¾ ÿ yÿ êp ê 7ë ßQKñ¾ YQù õ ñý Ý8åg K ë ì Í Tb ec ªúVbA c g hͪ áR ¼ z VéÚ f A éÑ ¹ù3 Q íy ÚÌ Vv ìM ñ ²º ñWÅú BóíÝß Ps J Ò l C p ç cÀ Q ª ò kÐÞ íî mp Ë çÈ 9 isd p½ ÍÏ é i q ö Ño8¼XBÌ5E6ì hgÄi0 x º ² h H è wû õ ñë rz è Z î Ü 8 ½ 0 ½ r y çy C ébO Ê9¼lmý 齪 ä dhøÍP³1 æ ²P QM ÉIW 4 éþ 18Q1 ²toku k ÎEÖ 1 ÌLà0â ÒA x e õ iÐjpXÛÍ èÞ ûÁïúÅrõf LT S 5 ç Ïá üM ÑÒ ð r d Áèbð è E 4mGnk9Z TÃÈxeCù aí a i o Î yj M âWhÞ È íÕ þìó6 Ä 1ÛÅÄ Ö ê ¹yúæøz ÚræïMWyJ å00F 7q à qãR ò ä éo SÏ I Í1Jø jÕóu l Æ 2N ºE7 HáÁ Y JtÕLÁõ ç Ðà A ÊÀ2 7 Y Á 3â ³îÔ 5â 8 ªÍkÌãES ÔÊ 0 Èq Þ µ ô VÈl í 6C ñ ÄùaoôÕ éZs f û UéJÒº î ºÚ VwÀ Fµ à dJÜ TàrE u ö y GÓpfþ 8ñ ÿ l þªö Þ Ñ Ä ²vLê ¹mo ç 9B ÌÊ9íû j Ê á ÚD ÃÁ ù Ojêy é FcÛ I1áwk ³ c ê Èë m0ùÌ ½ ÊI PVy S zùÚ nX ºê Q Àe ÏÚYù éÓeÈnï 4 ì Y 1ö kå q Í cÄ 1 à a9X Õú É r V l Yx25ÊUJ dNÜÏ ñO ÝC Ê 3AqDæ D ôÊ lm½ æô x 7å6ºó ½ ýLx 6üR ú ðQK ¹xÑe ú ½ Æ çmͽ ÏóZ FU ç k ÁÌêM p½ DFo hª¼T ß Üî n yç ë ü hóù º ß2 ËC Þ møßƼ¾W òã ê ÅWD DLã cfâã Ì Ò U Z Id Ô ¼ x0 s0pµ s C ø k ÆâêÀ cÄ p Qé ¾ i 5 û gz 7P LQTR8TP M E oê àâ úÙÓL ôï j7 êED Ý Ìd å ÿ AØöÕ S øm ÿ Sµ Xv Mr 7 Îǹ ê V5âb 2 V wM ª zzzg uM3PÑu ô V SÆ 7 dt YHñ Àö Ec F Ê8 Á VVñÒóTÖ Í Vjs y Þ ³w VNÆ1V 9f ª6 àÊ Î î eu3HÝ EÀÉ2È Pïu ü²ªÌ P EUióÅ ó cF¹ o Ï ûT ùUò ö kí KìM Ð l Ç ðñ F ï i i h Qà õ ³v Mñ øýç6 4 E J Ñ 3L à Ô ª i ö ÇÊ Rm v ý SlzVÜÞwm i Æ gR á hÙ È ÆQe 4vù ÊáóS 0 Ô çi y ur Æ aU r Õk büÓÓ Ù A Û EC P G ê QÜ9 QÐz V ² é EQ ÈÆÊR Ì 6Êm ä w ³c Ê S D9õÃë6 aí í s âÔd Xäà æi dø ñ RaÏ2ã Î H Y¼ w Íåº q ²j9 5 äýFjB¹h pv 12Í bý é Í êQã Å ç 5 WÛÚ Ú6 6 P À w 8 Ä 5 7 Ìr AàEQ2 Å UV fË Â ½ 75 à úAë Ù b ²Ç À è pÒô O Ô Òt y²µ9Ü qD ÝØö U À8 ö ò0HÁg I òð Ádôè³Ú a G 9TLzü h 8HHw A m Ê L B 3 æ U½4za øßI Ý ö Ü É au I ªs è l Opíåÿ æûªN³têKLR kÛûJm µlØz eB̳ ÝÓGvP F b 0 B äEÈ úÛ u w ßÐqu º ß MS Îa 2 ÎÈ xÒÈêÒþÐ ªÙE K VX d7øü ¹ ãÇî̵M ä3È i í Ó æ³ Á ÖkÉ ÚyýIälò óíÚô D Ø2ܪn n¾ déú ÐÃÛ n øñgæe OLx ï ÑÎdÈyÕm ò kÈ 5 dj ÅH R Ù ÉÊ J nÄ êº Ù WÊ3MÁ¼ é ت z ²c Ó ² åÓU ¾ r P ½ôçmë D Õµ i Gqåäc öÐÉ Ø

  Original URL path: http://www.fairer-agrarhandel.de/mediapool/16/163463/data/NRW_EWN_Lako_Freitag.pptx (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Road map
  den Agrarverhandlungen 9 September 2003 Gründung der Gruppe der SP und SSM Allianz später als G 33 bekannt die mittlerweile 44 Mitglieder hat 12 September 2003 Erstmaliges Auftreten der G 90 der Gruppe der ärmsten Entwicklungsländer 10 14 September 2003 5 WTO Ministerkonferenz in Cancún erneutes Scheitern keine Einigung 15 Dezember 2003 Hochrangiges Treffen in Genf das den Post Cancún Prozess klären sollte 31 Juli 2004 Entscheidung des Allgemeinen Rates

  Original URL path: http://www.fairer-agrarhandel.de/road-map.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ND - Liberalisierung via WTO - 09.12.05
  geht dann haben die Entwicklungsländer große Gewinne aus der Liberalisierung zu erwarten 539 Milliarden US Dollar so ihre Schätzung im Jahr 2003 Zwei Jahre später ist zwar nur noch von 90 Milliarden die Rede Doch Wissenschaftler der US amerikanischen Tufts Universität stellen auch das in Frage Streng ökonomisch betrachtet sei es fraglich ob es überhaupt Netto Gewinne für die Gruppe der Entwicklungsländer geben werde Schaut man sich die gegenwärtigen Vorschläge der EU und USA für die Liberalisierung im Agrar Industriegüter und Dienstleistungsbereich bei der WTO in Genf an wird auch klar warum In den Industriegüterverhandlungen unterstützt die Bundesregierung nachdrücklich den aggressiven Liberalisierungskurs der EU Kommission der eine radikale Zollsenkung für Entwicklungsländer beinhaltet Wichtige wirtschaftspolitische Spielräume für den Erhalt bzw den Aufbau von Industrien werden so stark beschnitten Statt die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern forciert die deutsche Regierung somit bewusst die Schließung von Industrien und ein Ansteigen von Arbeitslosigkeit und Armut in vielen Entwicklungsländern Da Forst und Meeresprodukte auch zu den Industriegütern zählen wird zugleich ein forcierter Kahlschlag der Wälder und der Raubbau der Meere in Kauf genommen Und das alles nur um zusätzliche Gelder in die Kassen von großen multinationalen Unternehmen wie BASF Bayer Volkswagen und Daimler Chrysler zu spülen Im Dienstleistungssektor wird von Industrieseite ebenfalls eine weit gehende Öffnung der Märkte gefordert Mit Erfolg Die Bundesregierung unterstützt die Bemühungen der EU Kommission Entwicklungsländer zu einer Liberalisierung zu zwingen Der im Dienstleistungsabkommen verankerte Freiwilligkeitsansatz ist in ihren Augen nur hinderlich Deswegen drängt die EU auf Mindestanforderungen für eine Liberalisierung Dabei soll a priori keiner der 163 Sektoren ausgenommen werden Das Spektrum reicht von Versicherungen Finanzdienstleistungen und Energie bis zu Gesundheit Bildung und Telekommunikation Wichtige politische Regulierungsmöglichkeiten werden so eingeschränkt Auch beim Handel mit Lebensmitteln drängt das Agrobusiness auf eine Marktöffnung in den Entwicklungsländern Große Lebensmittelkonzerne wie Nestlé und Unilever

  Original URL path: http://www.fairer-agrarhandel.de/mediapool/16/163463/data/Neues_Deutschland_HK_Artikel.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •